Silloin tällöin törmää sellaiseen mielipiteeseen, että Suomessa kotimarkkinoilla toimivia yrityksiä ei kannata kehittää. Perustelu kuuluu, että Suomen markkinat ovat niin pienet: täältä ei voi kuitenkaan ponnistaa kansainvälisille markkinoille.

Siksi talouspolitiikan pitää keskittyä nykyisten vientiyritysten ja teollisuuden palvelujen toimintaedellytysten parantamiseen. Kotimarkkinoilla toimivat yritykset voidaan tarvittaessa uhrata, koska niiden menestys ei ratkaise Suomen ongelmia. Samaa ajattelua kuin devalvaatioiden aikaan. Sinnehän aika moni vieläkin kaipaakin.

Jos vientiteollisuus menestyy, kauppa ja palvelut ovat erittäin iloisia. Niiden menestys on kansantaloudelle tärkeää. Ajattelu saisi olla kuitenkin monipuolisempaa. Esimerkiksi Ruotsi on toiminut toisin. Se on kehittänyt elinkeinorakennettaan laajasti eikä ole sulkenut pois jotain aloja heti kättelyssä. Myös Ruotsissa on teollisuuden osuus bkt:stä supistunut, mutta kauppa ja palvelut ovat kansainvälistyneet samalla näkyvästi. Samalla ne vetävät mukanaan myös ruotsalaista käyttötavaratuotantoa, koska vähittäiskauppa on hyvä väylä viedä tuotteita ulkomaille. Tämä kertoo toisen ongelman eli suomalainen vientiteollisuus on keskittynyt investointitavaroihin ja valmistaa vain vähän tuotteita kuluttajille.

Maailman mittakaavassa Ruotsin kotimarkkinat eivät ole merkittävästi suuremmat kuin Suomen. Siksi meidän ei kannattaisi lannistua, vaan talouspolitiikalla kannattaisi luoda kaupalle ja palveluille sellainen ympäristö, jossa kasvaa kansainvälisiä menestyjiä. Kauppa ja palvelut eivät ole nyt hallituksen kärkihanke, mutta voisivat olla. Meillä on jo kapeilla aloilla kansainvälisesti merkittäviä verkkokauppoja. Useat niistä ovat luoneet pohjan kotimarkkinoilla ja sitten ponnistaneet kansainvälisiksi. Menestyjiä on vielä vähän, mutta niitä saadaan toivottavasti lisää.

Juha Sipilän hallituksen tavoite on sääntelyn purkaminen. Tavoitteesta ja toimenpiteistä olemme hallituksen kanssa täysin samaa mieltä. Lisää sääntelyä tulee kuitenkin EU:sta ja osittain vielä kotimaastakin, joten riuskat purkutalkoot ovat tarpeen. Lisäksi suomalaisten yritysten selässä on raskas verotaakka, joka painaa joka askeleella verrattuna kansainvälisiin kilpailijoihin. Suomalaiset yritykset kiskovat myös mukanaan jäykkien työmarkkinoiden kustannuksia. Sekin lyhentää askelta.

Maan hallitus ja monet muut ovat nähneet nämä rasitteet. On myös erinomaisia esityksiä niistä toimenpiteistä, joita voisimme tehdä. Kaupan liittokin on koonnut listan toimenpiteistä.

Suomessa toimiva kauppa elää täysin kansainvälisessä kilpailussa. Sen menestymisen mahdollisuuksia ei pidä estää. On vaikea nähdä, kenen etua heikot kotimarkkinat ja kotimarkkinayritykset palvelisivat. Kun teollisuustyö on jo siirtynyt ulkomaille, ei sinne kotimarkkinayrityksiä pidä päästää. Työn perässä siirtyvät verotulotkin rajojen yli.

Kirjoittaja on Kaupan liiton toimitusjohtaja.