Mistä löytyy talouteen kasvua? Kysymys on yhtä ajankohtainen valtioneuvoston istunnossa kuin pienen kaupan yrityksen kahvipöydässä.

Ja minkä pitäisi kasvaa? Vientiyritysten, palveluyritysten, kuntien, valtion, työurien, verotulojen?

Oikea ja aito kasvu alkaa siitä, että yritykset tekevät enemmän kauppaa. Vientiteollisuus näkee tämän vuoden horisontissa vain hajanaista toivoa. Koko Suomi odottaa, että toivon pilkahdukset muuttuvat tilauksiksi ja työksi.

Raju kansainvälinen taantuma on jo nyt nopeuttanut Suomen elinkeinorakenteen muutosta. Ne vientiteollisuuden työpaikat, jotka nyt siirtyvät ulkomaille, eivät koskaan palaa.

Kuten muissakin pitkälle kehittyneissä talouksissa, meilläkin pitää palvelujen työllistää yhä enemmän. Miltä niiden tilanne näyttää, onko kasvua tulossa?

Kaupan liitto arvioi, että vähittäiskauppa kasvaa tänä vuonna noin puoli prosenttia. Työllisyys heikkenee kolme prosenttia. Kauppa on suurin palveluala, joten sen kehityksestä voi päätellä paljon. Näyttää siltä, että tänä vuonna ala ei tuota merkittävää kasvusysäystä. Entä seuraavina vuosina?

Se riippuu siitä, miten palveluita verotetaan. Tuntuu siltä, että nyt vain odotellaan, kuinka paljon seuraava hallitus nostaa arvonlisäveroa, kiinteistöveroa, energiaveroja ja niin edelleen. Ne kaikki kolhivat kotimaisia palveluita ja heikentävät niiden mahdollisuuksia työllistää, koska työn verotus ei laske vastaavasti.

Jo nyt kaupan katteet ovat pienet. Keskustelusta saa sen kuvan, että kauppaa ja palveluita olisi jotenkin varaa verottaa nykyistä enemmän. Ei ole tai ei ainakaan niin, että ne voisivat sen jälkeen kasvaa ja työllistää enemmän.

Tähän asti on osattu välttää 90-luvun laman yksi suurimmista virheistä eli kotimarkkinoita ei ole kuristettu henkihieveriin, vaan valtio on ottanut velkaa ja elvyttänyt.

Toivottavasti myös seuraava hallitus malttaa. Tavoite ei voi olla palvelusektorin pienentäminen, vaan julkisen sektorin pienentäminen. Karkeasti on niin, että veroja voi korottaa tai sitten sopeutua siihen, millaisia julkisia palveluita alhaisemmilla verotuloilla saa. Tästä vaihtoehdosta on keskusteltu kovin vähän.