Kehysriihen päätökset alkavat hahmottua. Tulevien päätösten varaan jäi vielä asioita, mutta hallitus selvisi tästä ponnistuksesta. Kutistuneena, mutta selvisi.

Kehysriihen päätökset eivät muodosta selkeää linjaa, vaan kyse on kuuden puolueen neuvottelemasta kompromissista, joka sisältää erilaisia pienempiä ja suurempia toimenpiteitä. Niitä on punnittu siitä näkökulmasta, että tulonajoko ei saa muuttua. Se tavoite saavutettiin.

Vähittäiskaupalle oli tärkeää, että alv-kannat eivät nousseet. Erityinen huoli oli siitä, että alempia kantoja olisi nostettu, jolloin mm. ruuan arvonlisävero olisi noussut. Sen sijaan veronkiristysten ja etuuksien leikkausten vuoksi ostovoima laskee edelleen, ja se on kaupalle ja palveluille huono uutinen.

Hallituksen linja on ollut se, että sopeutuksista puolet on verojen kiristyksiä, puolet menojen leikkauksia. Tähän asti näin ei ole ollut. Se on tarkoittanut sitä, että on tehty yhä suurempaa tulonsiirtoa yksityiseltä sektorilta – ja erityisesti kotimarkkinasektorilta – julkiselle puolelle. Tie on pettävä ja nyt oli viimeinen hetki tehdä asialle jotain. Tällä kertaa menoleikkausten ja veronkorotusten tasapaino oli parempi. Toivottavasti se taittaa Suomen velkaantumisen, mutta varmaa se ei ole.

Suomi on menettänyt rajusti osuuksia maailmanmarkkinoilla. Iso kuva on, että suomalainen vientiteollisuus on menettänyt hintakilpailukykyään eikä tuotteillakaan ole ollut riittävästi kysyntää. Viennin toipumista odotetaan enemmän kuin mitään muuta.

Yksi opetus tästä on, että kotimarkkinoista on pidettävä huolta. Vienti on tärkeää, mutta kotimarkkinat eivät voi olla yhtä kuin julkinen sektori. Tarvitsemme elinvoimaiset ja työllistävät kotimarkkinat, joilla toimivat kannattavat yritykset.

Kun vuoden kuluttua eduskuntavaalien jälkeen aletaan neuvotella uudesta hallitusohjelmasta, tämä on pidettävä mielessä. Silloin joudutaan miettimään suuria linjauksia verotukseen ja julkisiin menoihin. Ei tarvitse olla selvännäkijä ymmärtääkseen, että arvonlisäverojärjestelmään halutaan tehdä suuri remontti. Se tulee eteen siksikin, että  kotimarkkinoiden ja palvelujen merkitys ymmärretään – ja toivottavasti oikein.