Hallitus päätti viime viikolla esittää eduskunnalle, että vähittäiskaupan sijainnin ohjauksessa tarvitaan "entistä selvemmät seudulliset pelisäännöt". Pelisäännöt löytyvät maankäyttö- ja rakennuslain muutosehdotuksesta, joka on laadittu ympäristöministeriössä.

Kauppa on ollut laajasti sitä mieltä, että muutos on tarpeeton, koska jo nyt ympäristöministeriö voi puuttua kaupan suuryksiköiden rakentamiseen. Siitä on useita esimerkkejä tältä vuodelta.

Asuntoministeri Jan Vapaavuori ja hänen virkamiehensä pitivät kuitenkin kiinni siitä, että tilaa vaativa erikoiskauppa (esimerkiksi auto-, rauta- ja huonekalukauppa) saadaan saman sääntelyn piiriin kuin muu vähittäiskauppa.

Lakiesitys johtaa siihen, että kaavoittajan pitää tietää jopa vuosikymmeniä aikaisemmin, mitä kaupan suuryksiköitä mihinkin kaavoitetaan. Kaupassa olemme ihmetelleet, miten virkamiehet voivat tietää ja tuntea kaupan kehitystarpeet näin hyvin, kun kaupan ammattilaisetkaan eivät tunnusta osaavansa ennustaa myymäläkonseptien kehitystä noin kauas tulevaisuuteen.

Lakia valmisteltaessa ministeri Vapaavuori sanoi useaan kertaan, että jos esitys ei ole hyvä, kauppa voi tehdä parempia ehtotuksia uudeksi laiksi. Pyyntö ei ollut aivan reilu, koska lakimuutoksen tavoitteita ei muutettu.

Kauppa teki kyllä monia ehdotuksia lain parantamiseksi, mutta näyttää siltä, että niitä ei ole juurikaan otettu huomioon. Yksi keskeinen asia olisi ollut kaupan suuryksikön rajan nostaminen 2000 neliöstä ainakin  3500 neliöön, mutta se ei mennyt läpi.

Toinen asia on kaupan erittäin suurten yksiköiden ns. YVA-menettely, joka tarkoittaa ympäristöarvioinnin tekemistä suurista hankkeista. Asia ei ole mukana lakiehdotuksessa, mutta se noussee esille, kun YVA-lakia muutetaan. Kaupan mielestä olisi ollut reilua kuulla ministeriön kanta jo tässä vaiheessa siitä, että ehdotetaanko YVA-menettelyä koskevaksi kauppaa vai ei.

Kaupan liiton ympäristöministeriölle antama lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta on luettavissa täältä.