"Vallitseva teollinen logiikka on kaiken kaikkiaan uskallettava kyseenalaistaa ja yritysten ja kansantalouden raportointi ja seuranta on tuotava palvelutalouden aikaan." Sitaatti on EVAn viime viikolla julkaisemasta raportista "Palveluiden Suomi".

Raportin on kirjoittanut Heli Arantola, joka on tehnyt erinomaista työtä: raportti on selkeä ja hyvin kirjoitettu. Viesti on kirkas: teollisesta Suomesta on tullut palveluiden Suomi. Rapotti väittää, että seuraavina vuosina työllisyys, kasvu ja hyvinvoinnin rahoittaminen riippuvat  siitä, kuinka menestymme palveluilla.

Kun Suomessa puhutaan palveluista ja palveluviennistä, usein tarkoitetaan palvelua, joka liittyy tavaroihin. Se on useimmiten huoltoa, ylläpitoa tai tuotekehitystä. Se onkin paitsi teollisuudelle myös Teknisen kaupan yrityksille merkittävä asia.

Tämän lisäksi kannattaisi katsoa myös kuluttajabisnestä. Siitä virallinen Suomi ymmärtää vielä vähemmän kuin teollisista palveluista. Meillä on jo hyvin kansainvälistyneitä kauppaketjuja, mutta lisää saisi olla. Tuleehan niitä koko ajan ulkomailta Suomeenkin.

Palveluiden hyötyjä ja kansantaloudellisia vaikutuksia on nykymittareilla vaikea havaita, mutta viesti onkin se, että uusia mittareita tarvitaan. Olisi hyvä saada palveluiden merkitys näkyvämmäksi myös päätöksentekijöille.

EVA:n raportti antaa yhdeksän suositusta siitä, miten palvelujen Suomi parhaiten kehittyisi. Ne kannattaa käydä vilkaisemassa EVA:n sivuilta www.eva.fi.

Soisi, että alivaltiosihteeri Martti Hetemäen johdolla verotusta uudistava työryhmä lukisi raportin. Sen jälkeen voisi toivoa, että työryhmän ajattelu muuttuisi. Nyt työryhmä on kiristämässä kulutusveroja ja muita välillisiä veroja. Suunnitelmissa on yhteisöveron lasku, mutta pääoman veron nosto.

Kaupan liitto ajaa vahvasti sitä, että seuraavan verouudistuksen maksajaksi ei tule kauppa eivätkä muut yksityiset palvelut. Raportti todistaa, että se olisi nurinkurista, koska tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän palveluita.

Uudella hallituksella pitää olla voimaa siirtää ajattelu uusille raiteille ja tunnustaa, että teollisuuden rinnalle ovat nousseet palvelut. Olennaista on se, että rinnalle. Palveluidenkin etu on se, että myös teollisuus menestyy.

Kaupallista menestystä loppuvuodeksi!

Juhani Pekkala