Kaupan liiton toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.1.2019 lähtien valtiotieteen maisteri Mari Kiviniemi, 49. Mari Kiviniemi työskentelee tällä hetkellä OECD:n apulaispääsihteerinä. Aiemmin Mari Kiviniemi on toiminut Suomen pääministerinä, hallinto- ja kuntaministerinä, ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä sekä pitkäaikaisena kansanedustajana.

“Ekonomistina ja kokeneena poliitikkona Mari Kiviniemellä on vahva ja analyyttinen näkemys kaupan ja yhteiskunnan kehityksestä. Suomalainen kauppa elää keskellä kansainvälistä kilpailua, ja tähän tilanteeseen Mari Kiviniemi tuo monipuolisen uransa ansiosta erittäin merkittävää osaamista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Tämän lisäksi Kaupan liitolla on Mari Kiviniemen johdolla erinomaiset lähtökohdat osallistua suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen”, sanoo Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja, Keskon ja K-ryhmän pääjohtaja Mikko Helander.

Kaupan ala on elinkeinoelämän suurin veronmaksaja, joka tuottaa yhdeksän prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Alan kokonaisvaikutus kansantalouteen on kaksinkertainen. Yksittäisenä toimialana kauppa on Suomen suurin työllistäjä. Kauppa työllistää suoraan lähes 300 000 henkilöä, ja sen kokonaisvaikutus työllisyyteen on noin 450 000 henkeä. Euroopan tasolla kaupan merkitys on myös suuri: se tuottaa yksitoista prosenttia BKT:sta ja työllistää yli 33 miljoonaa eurooppalaista.*

”Kauppa on Suomen ja koko Euroopan osalta hyvin merkittävässä roolissa, kun etsimme innovatiivisia ratkaisuja talouden ja yhteiskunnan haasteisiin. Kaupan ala vaikuttaa keskeisesti esimerkiksi siihen, miten onnistumme työllisyystavoitteiden saavuttamisessa ja palveluverkoston uudistamisessa. Lähden uudessa roolissani rakentamaan innolla paitsi kaupan alan, myös koko Suomen tulevaisuutta. Suomi on pieni, avoin talous, jolle kilpailukyky on elinehto. Hyvinvointia luovan vapaan markkinatalouden pelisäännöt kirjoitetaan sekä Suomessa että EU-tasolla. On tärkeää että suomalaisen kaupan ääni kuuluu vahvana molemmissa”, Mari Kiviniemi sanoo.

Kaupan liiton nykyinen toimitusjohtaja Juhani Pekkala jää sopimuksensa mukaisesti eläkkeelle vuoden 2018 lopussa. Mari Kiviniemi aloittaa Kaupan liiton varatoimitusjohtajana 1.12.2018.

 

Lisätietoja:

Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja Mikko Helander
Haastattelupyynnöt Karoliina Partanen, viestintäjohtaja, Kesko Oyj, p. 010 5320 744

Kaupan liiton tuleva toimitusjohtaja Mari Kiviniemi, p. +336 4627 7860

Liite

*Lähde EuroCommerce: https://www.eurocommerce.eu/retail-and-wholesale-in-europe.aspx