Päivittäistavarakauppa on mukana ensimmäisessä kansallisessa materiaalitehokkuuden sitoumuksessa, joka julkistettiin helmikuun alussa. Heinon Tukku on liittynyt sitoumukseen, ja yrityksessä on jo ryhdytty toimenpiteisiin mm. hävikin vähentämiseksi ja kierrätysasteen nostamiseksi.

Elintarvikealan sitoumuksen vuosille 2019−2021 allekirjoittivat Päivittäistavarakauppa ry:n lisäksi Elintarviketeollisuusliitto ry, Suomen Pakkausyhdistys ry sekä kolme ministeriötä: maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö. Sitoumuksella, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa, vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia.

Jokainen kaupan alan yritys voi liittyä sitoumukseen ja ryhtyä tekemään konkreettisia, juuri itselleen sopivimpia ja tehokkaimpia materiaalitehokkuustoimia. Yksi ensimmäisistä kaupan alan yrityksistä, joka allekirjoitti sitoumuksen, oli Heino-konserniin kuuluva Heinon Tukku.

Pitkäjänteistä vastuunkantoa ihmisistä ja ympäristöstä

Heinon Tukku on 120-vuotias perheyritys, jolle vastuullisuustyö on kiinteä osa strategiaa. Yritys on investoinut viime vuosina voimakkaasti energia- ja materiaalitehokkaisiin ratkaisuihin, kuten aurinkovoimaan ja biokaasujakeluautoon. Koska Heinon Tukku haluaa olla mukana kestävän kehityksen edelläkävijäjoukossa, oli yritykselle luontevaa sitoutua materiaalitehokkuuden parantamiseen.

”Elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumus tukee hyvin omia vastuullisuustavoitteitamme. Olemalla siinä mukana vahvistamme sisäistä sitoutumistamme materiaalitehokkuuteen ja toimimme samalla muille alan yrityksille esimerkkinä tärkeässä asiassa”, kertoo Heinon Tukun vastuullisuusjohtaja Päivi Huhtala.

Sitoumus on hyvä osoitus siitä, että koko arvoketju yhdessä työskentelee materiaalitehokkuuden parantamiseksi. ”Yhdessä kevennämme ympäristön kuormitusta, ja lisäksi jokainen yritys pystyy saavuttamaan hyötyjä omalle liiketoiminnalleen”, Huhtala lisää.

Käytännön toimiin on jo ryhdytty

Heinon Tukun ensisijainen tavoite materiaalitehokkuuteen liittyen on hävikin jatkuva vähentäminen. ”Haluamme tunnistaa entistäkin paremmin hävikin aiheuttajat ja löytää sopivimmat ratkaisut sen minimoimiseen. Aiomme myös kehittää ruokahävikin mittaamista ja seurantaa”, Huhtala linjaa.

”Toisena tavoitteenamme on kasvattaa kierrätykseen menevien jätteiden osuutta kokonaisjätemäärässämme niin, että kierrätysaste on sitoumuskauden päättyessä yli 80 prosenttia”, hän lisää. ”Selvitämme parhaillaan, mitä toimenpiteitä kierrätysasteen nostaminen meiltä vaatii.”

Heinon toimitus- ja pikatukkujen sekä tuotantolaitoksen läpi kulkee vuositasolla kymmeniä tuhansia tonneja tuotteita. Toiminnasta syntyy väistämättä hävikkiä, mutta aina on varaa kehittää toimintaa. ”Pyrimme vähentämään hävikkiä muun muassa hyvällä laadunvalvonnalla, tuotteiden menekin ennustamisella ja jatkuvalla optimoinnilla. Elintarvikekelpoisen hävikin ohjaamme ensisijaisesti yhteistyökumppaneidemme kautta ruoka-apuun”, Huhtala kertoo.

Heinon Tukun Kalavapriikissa otettiin viime vuonna käyttöön nk. tuoreboksit eli pahviset kalalaatikot, joilla styrox-laatikot korvattiin. ”Tällä uudistuksella olemme vähentäneet laatikoiden kuljetus- ja varastointitarvetta, kun koottavat laatikot vievät vähemmän tilaa. Samalla asiakkaat voivat parantaa omaa kierrätysastettaan, sillä uudistuksen myötä he voivat lajitella pahviset laatikot tavalliseen pahvinkeräykseen”, Huhtala valottaa.

Henkilöstöllä on luonnollisesti suuri merkitys tavoitteiden saavuttamisessa. ”Otamme organisaatiossamme käyttöön materiaalitehokkuuslähtöisiä toimintamalleja ja pidämme niitä aktiivisesti esillä sisäisissä viestintäkanavissamme”, Huhtala kertoo.

Sitoumus tuottaa kilpailuetuja

Huhtala uskoo, että sitoutuminen materiaalitehokkuuden parantamiseen on Heinon Tukulle merkittävä kilpailutekijä. ”Suoraa liiketoiminnallista hyötyä saamme esimerkiksi hävikin vähentämisestä ja alhaisemmista jätekustannuksista. Sitoumuksen myötä voimme vahvistaa asiakassuhteitamme ja tehdä mainetyötä kertomalla sidosryhmillemme niistä toimenpiteistä, joita teemme vähentääksemme ilmastovaikutuksia ja tukeaksemme kestävää kehitystä”, hän sanoo.

Heinon Tukun laatu- ja ympäristöasiantuntija Sari Sali muistuttaa, että Heinon Tukku on osa laajaa raaka-aineiden ja tuotteiden toimitusketjua. ”Vähemmän jätettä ja hävikkiä toimitusketjussa on kaikkien osapuolien etu. Haluamme olla mukana parantamassa ympäristön hyvinvointia pitkällä aikavälillä.”

Heinon Tukussa suhtaudutaan myönteisesti vapaaehtoisiin sitoumuksiin. ”Uskomme, että ne tuottavat yhtä kestävän lopputuloksen kuin velvoittava lainsäädäntökin. Kun yrityksellä on arvoihinsa ja liiketoimintaansa perustuva sisäinen kannustin, on helpompi päästä hyvään lopputulokseen. Täytyy kuitenkin huolehtia, että tavoitteet ovat riittävän kunnianhimoisia”, Huhtala lisää ja toivottaa kaikki lämpimästi mukaan materiaalitehokkuussitoumuksen piiriin. ”Yhdessä voimme tehdä enemmän!”