Yhteinen päämäärä ja osaamiseen panostaminen tekevät työnteosta mielekästä ja tavoitteellista. Suomalainen Kirjakauppa on palkittu innostavimpana työpaikkana vuodesta 2016 lähtien.

Tällä viikolla tunnustukset myönnettiin ensimmäistä kertaa jaettuna erikokoisten organisaatioiden sarjoihin. Suomalainen Kirjakauppa palkittiin omassa kokoluokassaan, keskisuurten organisaatioiden sarjassa.

Vuonna 1912 perustettu, Otavan omistama Suomalainen Kirjakauppa Oy työllistää noin 600 henkeä, joista yli 90 prosenttia työskentelee ketjun 64 myymälässä yli 40 paikkakunnalla. Ketjuyksikössä työskentelee viitisenkymmentä henkeä. 

Suomen innostavin työpaikka -tunnustus voidaan myöntää Corporate Spiritin henkilöstötutkimuksen* toteuttaneille suomalaisorganisaatioille. Tutkimus kartoittaa henkilöstön omistautuneisuutta ja tyytyväisyyttä sekä kuvaa koko organisaatiota työympäristönä ja -yhteisönä.

Suomalaisen Kirjakaupan henkilöstöpäällikkö Kristian Tötterman sanoo tunnustuksen kertovan henkilöstön innostuksesta omaan työhön ja uuden kehittämiseen, omistautuneisuudesta ja motivoituneisuudesta. Tötterman arvioi innostuksen omaan työhön kumpuavan panostuksista henkilöstön koulutukseen, yhteistyöhön ja tavoitteelliseen johtamiseen.

”Henkilöstöä koulutetaan vuosittain. Tuotekoulutusten lisäksi kannustamme monenlaiseen itsensä kehittämiseen”, hän sanoo. Kirjakaupoissa työskentelee mm. libristejä ja myynnin ammattitutkinnon suorittaneita kirjakauppa-alan asiantuntijoita. Yritys pyrkii mahdollistamaan myös esimerkiksi lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittamisen niille, joiden roolia tutkinto tukee.

Ammattiylpeyttä kokeva, osaava henkilökunta sitoutuu työhönsä paremmin. ”Meillä on töissä myös paljon eri alojen harrastajia, joiden vihkiytyminen tuo oman lisänsä asiantuntemukseen”, Tötterman kertoo.

”Uskon, että työlle syntyy syvempää merkitystä myös siitä, että omassa työssä saa edistää nimenomaan kotimaankielisen kirjallisuuden lukemista ja tunnettuutta.”

 

Arvot näkyvät arjessa

Myymälävastaava Mirika Laurila on viime vuodesta lähtien työskennellyt Suomalaisen Kirjakaupan Lempäälän Ideaparkin myymälässä, jossa tiimiin kuuluu vajaa kymmenen henkeä. Laurila kertoo ajatelleensa jo työnhakuvaiheessa, että yrityksen arvot – vastuullisuus, laatu, rohkeus ja läheisyys – tuntuivat omilta, ja ilokseen hän nopeasti työn alettua huomasi arvojen toteutuvan aidosti myös arkipäivän työssä.

”Meillä on demokraattinen johtamistapa, jossa ihmiset ja heidän erilaisuutensa otetaan huomioon. Hierarkia on matala, kaikki ovat yhtä arvokkaita ja tasavertaisia”, Laurila kuvaa.

Henkilöstöpäällikkö Tötterman kertoo Suomalaisen Kirjakaupan panostavan yrityksen sisäiseen yhteistyöhön, jotta niin ketjuyksikön ja myymälöiden välinen kuin myymälöiden keskinäinenkin viestintä ja tekeminen on sujuvaa ja tukee yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Hän arvioi työinnostuksen syntyvän myös siitä, että koko henkilöstöä kuullaan päätöksenteossa.

Mirika Laurila on samaa mieltä. ”Toiminta on kauttaaltaan läpinäkyvää. Meillä kaikilla on tieto siitä, mihin suuntaan yritys on menossa, sekä siitä, mitä itse kukin voi tulevaisuudenkuvan saavuttaakseen tehdä. Koko organisaatio tekee työtä aidosti yhdessä”.

”Uskon, että tulosta syntyy juuri tästä vapaudesta ottaa vastuuta ja tehdä oma työnsä mahdollisimman hyvin”, Laurila summaa.

”Innostuneella työyhteisöllä on korvaamaton rooli liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa”, sanoo myös Suomalaisen Kirjakaupan toimitusjohtaja Minna Kokka. ”Innostus näkyy asiakkaillemme asti loistavana asiointikokemuksena. Tunnustus on meille vuosi vuodelta merkittävämpi ja kannustaa meitä panostamaan jatkossakin vahvuuksiimme”, hän sanoo.  

Kaupan alan yritykset pärjäsivät vertailussa erinomaisesti; jokaisen kolmen kokosarjan ykkösenä oli kaupan toimija. Pienten organisaatioiden sarjassa palkittiin NEOT Oy (North European Oil Trade Oy), joka harjoittaa öljy- ja biopolttoaineiden tukkukauppaa. Suurten organisaatioiden sarjassa voiton vei Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, alueellinen vähittäiskaupan monialayritys Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Sen toimialoja ovat marketkauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä auto- ja autotarvikekauppa. Myös Suurin nousija -palkinto myönnettiin kaupan alalle, MetroAuto Oy:lle, joka oli henkilöstötutkimuksensa tulosten perusteella parantanut henkilöstönsä omistautuneisuutta kaikkein eniten viime vuoteen verrattuna.

*Kansainvälisen ISO-standardin mukaisesti toteutettuihin henkilöstötutkimuksiin vastaavat Suomessa kymmenet tuhannet työntekijät vuodessa. Tuloksia verrataan suomalaiseen työelämäaineistoon, joka muodostuu sadoissa organisaatioissa työskentelevien lähes 400.000 suomalaistyöntekijän antamista vastauksista.

Kuva: 123RF