EU:n ulkopuolelta toimitettujen tuotteiden tullauskäytäntö kohtelee suomalaisia ja unionin ulkopuolisia yrityksiä eriarvoisesti. Suomalaisen kaupan näkökulmasta tullimaksut muodostavat kaupan esteitä.

Suoraan EU:n ulkopuolelta Suomeen toimitettavasta lähetyksestä ei tällä hetkellä tarvitse maksaa tullia, jos lähetyksen arvo on enintään 150 euroa.

Unionin ulkopuolisten yritysten saama epäreilu kilpailuetu korostuu erityisesti kuluttajakaupassa, jossa ostot ovat usein vähäarvoisia ja ne koskevat yksittäisiä tuotteita. Suomalaisen kuluttajan ostaessa tuotteita enintään 150 eurolla esimerkiksi suosituista kiinalaisista tai yhdysvaltalaisista verkkokaupoista ei tullia tarvitse maksaa ko. tullittomuusrajan takia.

Suomalaisen jälleenmyyntiyrityksen ei puolestaan ole liiketaloudellisesti järkevää tuoda tuotteita maahan yksittäin; niinpä sen ostaessa vastaavia tuotteita EU:n ulkopuolelta isommissa erissä – yli 150 eurolla – pitää maahantuonnista maksaa tullia.

Tullimaksut korottavat hintoja Suomessa

Suomalaisyrityksen maksama tulli nostaa luonnollisesti tuotteen kuluttajahintaa. ”Tämä aiheuttaa epäreilua kilpailuetua EU:n ulkopuoliselle yritykselle, joka pystyy myymään tuotteensa tullin verran edullisemmalla hinnalla”, kiteyttää Kaupan liiton veroasiantuntija Toni Jääskeläinen.

Yritysten eriarvoinen kohtelu ei rajoitu pelkästään tullimaksuihin. ”Maksettu tulli vaikuttaa myös arvonlisäveron määrään. Arvonlisäveron perusteena on myytävän tuotteen veroton arvo, ja koska arvoon sisältyy tullimaksu, se korottaa myös arvonlisäveron osuutta tuotteen hinnassa”, Jääskeläinen toteaa.

Kaupan liiton mielestä EU:n ulkopuolisilta enintään 150 euron arvoisilta lähetyksiltä pitää poistaa tullivapaus nopeasti. Tullauksesta säädetään EU-tasolla, joten tullivapauden poistamiseen tulee vaikuttaa EU:sta käsin. ”Tällä muutoksella varmistetaan, että tullaus ei anna epätasa-arvoista kilpailuetua unionin ulkopuolisille yrityksille”, Jääskeläinen vahvistaa.

Kuva: 123RF