Eurooppalaisen kaupan alan etuja ajavan EuroCommercen hallitus oli Kaupan liiton vieraana 3.−4.6. Helsingissä. Agendalla oli yritysvierailuja, ja yksi ajankohtaisista keskustelunaiheista oli Suomen pian alkava EU-puheenjohtajakausi.

Yritysvierailulla K-Rauta Lanternassa. Vasemmalla Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto ja toimitusjohtaja Mari Kiviniemi. Kaupan liitto on EuroCommercen jäsen.

EuroCommercen hallituksen kokousta edeltäneessä pk-yrittäjyystyöryhmässä vieraili työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri, Suomen pk-yrityslähettiläs Petri Peltonen teemanaan kaupan alan pk-yritysten tilanne ja tulevaisuudennäkymät. Ministeriön osastopäällikkö Antti Neimala kävi puolestaan hallituksen kokouksessa läpi ajankohtaisia asioita Suomen heinäkuun alussa alkavaan Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakauteen liittyen. Puheenjohtajuus osuu tärkeään vaiheeseen niin EU:n kuin Suomenkin kannalta.

Ryhmä kävi yritysvierailulla Itä-Helsingissä K-Citymarket Eastonissa, jossa heidät ottivat vastaan kauppias Mika Timonen ja Keskon talousjohtaja Jukka Erlund, joka esitteli vieraille yhtiötä ja kauppiasyrittäjyyden liiketoimintamallia. 

Eastonista vieraat siirtyivät K-Rauta Lanternaan, jonka toimintaa ryhmälle avasi K-Rauta-ketjun ketjujohtaja Olli Pere.

”Vierailun aikana käydyissä keskusteluissa kävi hyvin selväksi, että eurooppalaisen kaupan alan haasteet ovat pitkälti yhteiset. Tehokas EU-tason edunvalvonta ja toimiva yhteistyö ovatkin yhä tärkeämpiä kaupan alan sääntelyn tullessa pitkälti unionista”, toteaa Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto.

Keskon talousjohtaja Jukka Erlund kertoi vieraille yhtiön toiminnasta.

Keskon pääjohtaja ja Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja Mikko Helander (kuvassa) sekä EuroCommercen puheenjohtaja Régis Degelcke pitivät puheet illallisella.