Ennusteen mukaan viisi kaupan alaan vuonna 2019 vaikuttavaa trendiä ovat datalähtöisyys, ympäristötietoisuus, saumaton ostokokemus, terveys ja hyvinvointi sekä sosiaalisen median kautta ostaminen.

Kaupan alaa seuraava brittiyritys IGD RetailAnalysis on julkaissut vuosittaisen ennusteensa seuraavan vuoden globaaleista trendeistä.

Trendi 1: Data sanelee suunnan

Kaupan alan yrityksistä on tulossa yhä enemmän datan pohjalta toimivia. IGD ennustaa, että yhä useammat yritykset alkavat hyödyntää asiakastietoa, tekoälyä ja koneoppimista myymälöissään lisätäkseen liikevaihtoa ja asiakastyytyväisyyttä. Yritykset haluavat tietää mikä menee kaupaksi ja keitä asiakkaita myymälässä käy, ja ne haluavat seurata varastotilannetta tarkemmin. Osan päätöksistä tekee tekoäly yksin. Jotta tekoälyä voisi hyödyntää optimaalisesti, tarvitaan datan jakamista ja yhteisiä kehitysprojekteja kaupan alan yritysten ja tavaranvalmistajien välillä.

Trendi 2: Hyvät ympäristöteot ovat myös hyvää bisnestä

Ympäristötietoisuus ja muovipakkausten vähentäminen on ollut kaupan alan asialistalla jo jonkin aikaa, ja IGD ennustaa trendin jatkuvan ensi vuonna. Yritykset haluavat erottautua myös muilla kestävillä ratkaisuilla. Kuluttajille halutaan viestiä, että hyvät ympäristöteot ovat yhtä tärkeitä kuin voitollinen tulos. Niiden avulla voidaan parantaa yritysten imagoa ja luoda asiakasuskollisuutta.

Trendi 3: Saumaton ostokokemus myymälöissä

Uusia maksuratkaisuja on jo otettu käyttöön monissa kaupoissa ostosten maksamisen nopeuttamiseksi. IGD ennustaa kaupan alan yritysten panostavan yhä enemmän uuteen teknologiaan ja saumattoman ostokokemuksen luomiseen. Kivijalkamyymälöissä tuotteiden valitseminen on helpompaa ja impulssiostoksia tehdään enemmän kuin verkkokaupassa. Tuotteiden löytäminen, tuotetietouden saaminen ja erikoistarjouksien hyödyntäminen kivijalkamyymälöissä halutaan tehdä entistä helpommaksi teknologian avulla.

Trendi 4: Auta minua pysymään terveenä

Useimmat kauppojen asiakkaat haluavat syödä ja elää terveellisesti, mutta teoria ja käytäntö eivät aina kohtaa. IGD uskoo kuluttajien tulevan yhä terveystietoisemmiksi, ja kaupan alan yritysten sekä tavarantoimittajien pitää auttaa heitä ulkoisen ja sisäisen hyvinvoinnin tavoittelussa. Välineinä käytetään valistusta ja hyvistä valinnoista palkitsemista, mutta kuluttajia ei tule syyllistää eikä painostaa.

Trendi 5: Ostoksia missä ja mihin aikaan tahansa

Kaikkialla maailmassa kokeillaan jo ostosten teon ja sosiaalisen median yhdistämistä. Ostomahdollisuus liitetään mihin tahansa somesisältöön  ̶  videoihin, artikkeleihin, kuviin yms.  ̶   jonka kautta voi suoraan ostaa niissä näkyviä tuotteita. IGD ennustaa, että vuosi 2019 tuo mukanaan uusia ja innovatiivisia some-ostamisen ratkaisuja. Kaupan alan yritykset ja tavarantoimittajat markkinoivat tuotteitaan kohdistetummin ja pyrkivät tekemään verkko-ostosten teosta yhteisöllisempää, spontaanimpaa ja kätevämpää. Tavoitteena on tehdä jokaisesta hetkestä potentiaalinen ostohetki. Kuluttajien ei enää tarvitse mennä erikseen verkkokauppaan, vaan he voivat lisätä tuotteita ostoskoriinsa vain katsomalla kuvia, videoita tai televisiota.