Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM työstävät yhteistyössä kaupan alan palkkausjärjestelmän uudistusta. Tavoitteena on järjestelmä, jossa alan vähimmäispalkat porrastettaisiin työn vaativuuden mukaan. Molemmat osapuolet näkevät uudistukselle tarvetta alan toimintaympäristön voimakkaassa murroksessa. Aihetta käsiteltiin yhteisessä seminaarissa 15. toukokuuta.

Palkkausjärjestelmätyöryhmässä Kaupan liittoa edustaa työmarkkina-asiantuntija Antti Huotilainen ja Palvelualojen ammattiliitto PAMia työaika- ja palkkausjärjestelmien asiantuntija Sirpa Leppäkangas. Uudistustyön etenemissuunnitelmaa tarkennettiin vuoden 2018 työehtosopimusneuvotteluissa.

”Työryhmän keskeisenä tavoitteena on uudistaa, nykyaikaistaa ja yksinkertaistaa työehtosopimuksen palkkamääräyksiä”, Huotilainen kiteyttää.

”Työryhmä valmistelee elementtejä ns. henkilökohtaisen palkanosan mallista, joka voisi tulevaisuudessa olla vaihtoehto työntekijän kokemusvuosien mukaan määräytyvälle palkanosalle”, hän jatkaa. ”Tämän lisäksi työryhmän tehtävänä on selvittää lisien merkitystä kaupan alalla ja vaihtoehtoja niiden yhteensovittamiseksi.”

Kaupan työntekijät mukana kehitystyössä

Uutta työn vaativuuteen perustuvaa palkkausjärjestelmää on kehitetty yhdessä Kaupan liiton jäsenyritysten edustajien ja niiden henkilöstön edustajien kanssa. ”Mukana on ollut parikymmentä yritystä, jotka edustavat kattavasti kaupan toimijoita niin yrityksen koon, maantieteellisen sijainnin kuin toimialankin osalta”, Huotilainen kertoo.

Työn vaativuuden kriteerit on haluttu tarkentaa konkreettisesti yrityksissä. ”Siellä on paras ymmärrys työtehtävien vaativuustekijöistä ja siitä, mihin suuntaan kaupan ala kehittyy tulevina vuosina”, Huotilainen jatkaa. ”Kaikkien osallistuneiden panos on ollut jo tähän mennessä korvaamattoman arvokasta.”

Kuluvan kevään ja tulevan kesän aikana uutta vaativuusluokittelua on tarkoitus kokeilla yrityksissä ja suorittaa lisäksi erilaisia kustannussimulointeja.  

”Palkkausjärjestelmätyöryhmän tavoitteena on löytää ensi sijassa yhteiset näkemykset työehtosopimuksen osana sovittavista asioista. Lopulliset päätökset työryhmän työn tuloksesta ja mahdollisesta palkkausjärjestelmän uudistamisesta tehdään liittojen välillä erillisissä neuvotteluissa”, Huotilainen täsmentää.

Katse vahvasti tulevaisuuteen

Liittojen yhteinen seminaari − järjestyksessään jo neljäs peräkkäinen – keräsi tälläkin kertaa yhteen Kaupan liiton jäsenyritysten HR-johtoa ja PAMin luottamusmiehiä. Kaupan alan turbulentissa toimintaympäristössä tulevaisuus puhutti osallistujia laajemminkin.

”Huomisen haasteista ei selviä eilisen resepteillä”, totesi tulevaisuustutkija Ilkka Halava seminaarin osallistujille. Hän kävi läpi tulevaisuuden kaupan visioita; jatkossa kaupan hyllyt eivät ehkä enää pursu erilaisia tuotteita, sillä entistä useammin ne valmistetaan asiakkaan tilauksesta esimerkiksi 3D-mallinnuksen avulla. Halava näkee, että ihmisiä on hyvä vapauttaa töistä, joita koneet pystyvät tekemään. Näin ihmiset pääsevät hyödyntämään osaamistaan esimerkiksi luovuutta ja sosiaalista kanssakäymistä vaativissa tehtävissä.

Viestintävalmentaja, psykologi Essi Juvakka puolestaan neuvoi, että paras tapa suhtautua muutokseen on auttaa sitä syntymään. Hänen mielestään suurin osa muutoksen aiheuttamista väärinymmärryksistä johtuu joko siitä, että asioista ei ole puhuttu riittävästi ja riittävän ajoissa, tai riittävän suurelle ryhmälle samaan aikaan. ”Kun ihmiseltä edellytetään muutosta, taantuminen kriittiseen murrosikäisen rooliin on normaalia, mutta ei pysyvästi hyväksyttävää”, Juvakka linjasi.

Palkitsemiskonsultti Roosa Kohvakka Mandatum Life'lta on avustanut liittoja uuden palkkausjärjestelmän rakentamisessa. Kohvakan mukaan keskiössä on kokemus oikeudenmukaisuudesta. Siihen vaikuttavat kriteerit, joiden perusteella palkka määräytyy, menettelytavat päätöksiä tehtäessä, tapa miten asiasta viestitään sekä lopputulos.

Kuva: 123RF