Kaupan liitto kertoi joulukuussa 2018, että Verohallinto velvoittaa kaupat maksamaan virvoitusjuomaveroa myymälöissä valmistetuista mehuista ja smoothieista. Kaupoille on ollut epäselvää veron ilmoittamiseen ja maksamiseen liittyvät menettelyt. Verohallinto on nyt tarkentanut ohjeistustaan Kaupan liitolle.

Verohallinnolta haettava määräystä

Valmisteverolainsäädännön mukaan kaupan tulisi lähtökohtaisesti maksaa virvoitusjuomaveroa jokaisesta myymälässä tuotetusta erästä. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että vero tulisi ilmoittaa ja maksaa erikseen aina kun kuluttaja ostaa kaupasta mehustuskoneella valmistettua mehua tai smoothieta. Menettelyn järkevöittämiseksi Verohallinnolta voi hakea määräystä pidemmälle, tyypillisesti kuukauden pituiselle verokaudelle. Kauppa, joka on saanut Verohallinnolta määräyksen kuukauden pituisesta verokaudesta, ilmoittaa ja maksaa virvoitusjuomaveron kootusti kerran kuukaudessa.

Verohallinnolta haetaan määräystä vapaamuotoisella hakemuksella, jonka voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen valmisteveroluvat@vero.fi tai postitse osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
000520 VERO

Verohallinnon ohjeistuksen mukaan vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

  • Yrityksen Y-tunnus.
  • Yrityksen yhteystiedot.
  • Selvitys yrityksen toiminnasta eli lyhyesti tietoa toimialasta ja siitä, että myymälässä myydään paikan päällä valmistettua mehua/smoothieta.
  • Arvio mehun/smoothien tuotantomäärästä. Verohallinto arvioi, onko toiminta verotonta pientuottajasäännöksen perusteella (tuotantomäärä enintään 50 000 litraa kalenterivuodessa).
  • Tietoa myymälöissä valmistetun mehun/smoothien pakkauksista. Verohallinto arvioi, onko toiminta myös juomapakkausveron alaista (kts. kohta juomapakkausvero).

Virvoitusjuomaveron tason määrittäminen

Virvoitusjuomaverolle on kaksi eri tasoa. Tasoon vaikuttaa mehussa tai smoothiessa olevan sokerin määrä. Virvoitusjuomavero on sokerittomassa tuoteryhmässä 12 senttiä litralta ja sokerillisessa tuoteryhmässä 27 senttiä litralta.

Virvoitusjuomaverolaissa sokerittomaan tuoteryhmään kuuluvat sellaiset mehut ja smoothiet, jotka sisältävät sokereita eli mono- ja disakkarideja enintään 0,5 grammaa 100 grammassa tai 100 millilitrassa juomaa.  Monosakkarideja ovat esim. glukoosi, fruktoosi, galaktoosi ja mannoosi.

Sokerimäärään lasketaan kokonaissokerimäärä eli juomassa luonnostaan oleva ja siihen lisätty sokeri. Jos mehun tai smoothien kokonaissokerimäärä ylittää edellä mainitun sokerimäärälle asetetun tason, katsotaan juoman kuuluvan virvoitusjuomaverolaissa tarkoitettuun sokerilliseen tuoteryhmään. Tyypillisesti kauppojen mehustuskoneilla tuorehedelmistä valmistetut mehut ja smoothiet kuuluvat sokerilliseen ryhmään, jossa virvoitusjuomaveroa maksetaan 27 senttiä litralta.

Virvoitusjuomaveron maksaminen ja aiheettomasti maksetun veron palauttaminen

Virvoitusjuomaveroilmoitus annetaan ja verot maksetaan erillisessä Valmisteveroilmoituspalvelussa.

Jos kauppa on maksanut virvoitusjuomaveroa ensimmäisestä myymälässä valmistetusta mehu- tai smoothielitrasta lähtien, mutta kalenterivuoden tuotantomäärät ovat jääneet alle 50 000 litran, on kauppa maksanut virvoitusjuomaveroa aiheettomasti. Tällöin kauppa voi hakea maksettuja virvoitusjuomaveroja takaisin vapaamuotoisella oikaisuvaatimuksella. Vaatimus tulee osoittaa Valmisteverotus-yksikölle. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä selvitys mehun tai smoothien tuotantomääristä.

Juomapakkausvero

Juomapakkausveroa maksetaan niistä vähittäismyyntipakkauksista, joissa juomat myydään. Veroa maksavat juomien valmistajat. Juomapakkausveron määrä on 51 senttiä litralta valmista juomaa.

Verollisia juomapakkauksia ovat sellaiset pakkaukset, jotka sisältävät tullitariffin ryhmään 22 kuuluvia juotavaksi tarkoitettuja juomia. Näitä ovat mm. alkoholijuomat, limonadit ja mehujuomat. Verottomia pakkauksia puolestaan ovat mm. sellaiset kertakäyttöpakkaukset, jotka täytetään juuri ennen myyntiä ja joiden sisältö on tarkoitettu juotavaksi heti oston jälkeen.

Myymälöissä mehustuskoneilla tuoreista hedelmistä valmistetut mehut kuuluvat pääsääntöisesti tullitariffiin 2009 (hedelmämehut). Näin ollen niistä ei tarvitse maksaa juomapakkausveroa. Smoothieiden ainesosat vaihtelevat, joten tullitariffia on hankala määrittää etukäteen. Suosituksena on, että ne kaupat, joiden myymälöissä valmistetaan smoothieita, ovat yhteydessä Tulliin oikean tullitariffin määrittämiseksi.

Kaupan liiton uutinen 19.12.2018: Kaupoissa valmistetuista mehuista on maksettava virvoitusjuomaveroa

Kuva: 123RF