Suomessa on jäljellä enää noin 220 kyläkauppaa. Niiden asemaa koetetaan nyt helpottaa kokeilulla, jonka aikana päivittäistavaroita myyvät kyläkaupat voivat hakea toimintaansa tukea. Kokeilu kestää vuoteen 2021 asti.

Harvaan asutulla maaseudulla toimivat päivittäistavarakaupat voivat hakea toimintaansa tukea, kun ne täyttävät tietyt tarkkaan määritellyt ehdot.

Kaupan on toimittava ympäri vuoden ja kaupan päivittäistavaramyynnin on jäätävä alle kahden miljoonan euron vuodessa. Tuen saaminen edellyttää myös, että kauppa tarjoaa vuoden 2020 alusta kesäkuun 2021 loppuun vähintään yhtä seuraavista palveluista: posti-, käteisnosto-, apteekki- tai polttoainejakelupalvelua.

Kaupan on myös sijaittava vähintään 7,5 kilometrin päässä toisesta päivittäistavaroita myyvästä kaupasta tai sen on oltava muuten vaikeasti saavutettavassa paikassa.

Avustusta voidaan maksaa korkeintaan 22 500 euroa hakijaa kohti. Jos kyläkauppa sitoutuu myös pitämään myymäläautoa, avustusta voi saada 30 000 euroa hakijaa kohti. Haku alkaa alkusyksyllä 2019. Ruokavirasto tiedottaa haun alkamisesta tarkemmin.

Hiipuva, mutta tärkeä lähipalvelu

Tukikokeilulla halutaan parantaa kyläkauppojen toimintaedellytyksiä ja turvata siten palveluja maaseudun asukkaille. Kyläkauppatuelle on varattu valtion tämän vuoden talousarvioon miljoonan euron määräraha.

Valtioneuvon asetus asiasta annettiin maaliskuun lopulla.

Vuosittain toimintansa lopettaa noin 30 kyläkauppaa. Ne ovat tärkeitä kylien asukkaille, mutta myös kesäasukkaille ja matkailijoille. Kyläkauppojen ongelma on vähäinen kysyntä ja sesongin kausiluontoisuus, vaikka lähellä oleva kauppa on ihmisten arjen kannalta tärkeä palvelu.

”Kaupan palveluiden säilyttämisellä on merkitystä koko Suomen pitämiselle asuttuna. Seuraavan hallituksen tulisikin vakinaistaa maaseudun kaupan toimintatuki ja asettaa sen määrä oikealle tasolle”, linjaa johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä. ”Tuen rajaus vain harvaan asutulle maaseudulle tulisi poistaa. Ruotsissa vastaava tuki on ollut käytössä hyvin tuloksin jo vuodesta 2016.”

Kuva: 123RF