Kaupan alan vuoden 2018 työpaikkaohjaajaksi on valittu Mika Timonen, joka työskentelee myymäläpäällikkönä Oulussa Myllyojan Sale-myymälässä. Vuoden työpaikkaohjaajan valitsee Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen Työpaikkaohjaamisen klusteri, johon myös Kaupan liitto kuuluu.

Kilpailu järjestettiin nyt neljättä kertaa. Valintakriteereissä painotettiin työpaikkaohjaajan kokemusta eri tutkintojen ohjaamisesta, taitoa ohjata kannustavasti erilaisia opiskelijoita sekä taitoa osallistaa koko työpaikka opiskelijan ohjaamiseen.

Valintaraadin vakuuttivat mm. seuraavat Timosen vahvuudet:

  • Hyvä teoreettinen ja käytännön tuntemus liiketoiminnan tutkinnoista
  • Opiskelijat on otettu mukaan työyhteisöön täysivaltaisina jäseninä
  • Opiskelijoille on mahdollistettu se, että he pääsevät tekemään suorittamansa tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä
  • Työyhteisö on sitoutettu mukaan ohjaamiseen ja näyttöjen toteuttamiseen
  • Positiivinen ja kannustava ote sekä usko opiskelijan oppimiseen
  • Taito ohjata ja opettaa työelämäkäytäntöjä myös erilaisille oppijoille
  • Erinomaiset sosiaaliset taidot ja kyky käsitellä hankalia tilanteita

Timonen palkittiin Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry.:n tunnustuspalkinnolla, joka luovutettiin 10.5. järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa. Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus luovutti Timoselle puolestaan Kaupan alan vuoden työpaikkaohjaaja 2018 -kunniakirjan.

Työpaikkaohjaamisen merkitys korostuu

Kaupan liiton koulutuspoliittinen asiantuntija Mervi Angerma-Niittylä korostaa hyvän työpaikkaohjaamisen merkitystä niin opiskelijalle kuin myös kaupalle, jossa oppiminen tapahtuu.

”Vuoden 2018 alussa käynnistyneen amisreformin tavoitteena on siirtää koulutusta entistä enemmän työpaikoille. Hyvän työpaikkaohjaamisen rooli korostuu siis jatkossa entistä enemmän myös kaupoissa. Hyvä työpaikkaohjaus on merkittävä valttikortti kaupan yritysten kilpaillessa osaavasta työvoimasta”, Angerma-Niittylä toteaa.

Kaupan alan vuoden 2019 työpaikkaohjaajakilpailu käynnistyy joulukuussa 2019.