Kaupan liitto on vaatinut puolueetonta selvitystä alkoholipolitiikan linjoista ja Alkon monopolista. Hallitusohjelmakirjausten perusteella kehitys näyttää huonolta tulevina vuosina. Lääkehuollon kokonaisuudistus näyttäisi etenevän oikeaan suuntaan, mutta turhan hitaasti, arvioi Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.

Kaupan liitto on jo pitkään peräänkuuluttanut puolueetonta selvitystä, jossa arvioitaisiin alkoholilainsäädännön uudistusten vaikutuksia muun muassa kulutuksen, kansanterveyden, eri elinkeinojen ja työllisyyden näkökulmista.

Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemen mielestä pitäisi myös viipymättä selvittää, onko nykymuotoiselle alkoholimonopolille sellaista pätevää perustelua, joka oikeuttaa jatkamaan taloudellista tehottomuutta aiheuttavan järjestelmän ylläpitoa.

”Ikävä kyllä hallitusohjelmassa betonoidaan nyt ainakin seuraavaksi neljäksi vuodeksi se, että Alkon omistajaohjaus pysyy sosiaali- ja terveysministeriössä ja nykyinen vähittäismyynnin yksinoikeus turvataan”, Kivinimiemi toteaa. 

Hallitus on päättänyt niin ikään nostaa alkoholiveroa Suomessa.

”Kun Viro puolestaan kertoi hiljattain laskevansa alkoholiveroa 25 prosenttia, on mahdollista, että viinaralli Suomen suuntaan saa jälleen uutta vauhtia. Uskon, että tämän myötä matkustajatuonti kasvaa, ja samanaikaisesti kotimaan matkailu vähenee. Näillä toimilla verotulot karkaavat ulkomaille”, Kiviniemi sanoo.  

Apteekkisäätelyn päivittäminen etenee, mutta liian hitaasti

Hallitus esittää, että lääkehuollon kokonaisuutta uudistetaan pitkäjänteisesti sosiaali- ja terveysministeriön raporttiin (2019:5) sisältyvän tiekartan mukaisesti. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että pitkään valmistelussa olleet apteekkialaa uudistavat esitykset valmistellaan mahdollisimman pian eduskunnan käsittelyyn.

Niin ikään apteekkialan laajemman uudistustyön pohjaksi toteutetaan hallituskauden aluksi selvitys, jonka tavoitteena on muodostaa kattava kuva lääkkeiden vähittäishintojen muodostumisesta ja vähittäisjakelusta. Selvityksen pohjalta hallitus arvioi mahdollisuuksia laajentaa apteekkien omistajapohjaa.

Kaupan liitto on tyytyväinen siihen, että hallitus on valmis tekemään konkreettisia toimenpiteitä apteekkijärjestelmän uudistamiseksi. Sen sijaan uudistusten aikataulu arveluttaa.

”On hyvä, että hallituksella näyttäisi olevan valmiuksia avata apteekkien omistajapohjaa ja tämän myötä lisätä kilpailua ja alentaa lääkkeiden hintaa”, Kiviniemi toteaa.

Tiekartan mukaan uudistukset toteutettaisiin kolmen seuraavan hallituskauden eli 12 vuoden aikana. 

”Uudistuksessa tulee edetä huomattavasti nopeammin, sillä asiasta on tehty jo useita selvityksiä. Lääkejakelun tehostamisella olisi merkittäviä vaikutuksia sekä lääkkeiden käyttäjien että valtion lääkehuollon kustannuksiin”, Kiviniemi linjaa.