Kaupat voivat halutessaan myydä tavaroita EU:n ulkopuolelta tuleville turisteille ja matkailijoille arvonlisäverottomana matkailijamyyntinä eli ns. tax-free-myyntinä. Tax-free-myynnin edellytykset ovat kankeat, joten kaupan kannalta on tärkeää varmistaa, että tax-free-menettelyt on järjestetty oikein.

Tax-free-myynti on mahdollista vain EU:n tai Norjan ulkopuolisille turisteille

Tax-free-myynti on kaupalle puhtaasti vapaaehtoista. Kauppa voi oman harkintansa mukaan aloittaa tax-free-myynnin matkailijalle. Jos kauppa aloittaa tax-free-myynnin, on hyvä huomata, että tavaroita voi myydä arvonlisäverotta ainoastaan niille matkailijoille, joiden kotipaikka on EU:n tai Norjan ulkopuolella. Matkailijalla tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka kuljettaa tax-free-ostoksen EU:n tai Norjan ulkopuolelle matkatavaroissaan. Näin ollen esimerkiksi yrityksille ei voi myydä tavaroita tax-free-myyntinä.

Kaupan on myös tärkeää huomata, että varsinainen myynti on aina arvonlisäverollinen. Tax-free-myynti tarkoittaakin käytännössä sitä, että matkailija voi hakea tuotteen hintaan sisältynyttä arvonlisäveroa palautuksena takaisin varsinaisen myyntitapahtuman jälkeen, kun tavaroiden poistuminen EU:n alueelta on varmistettu. Arvonlisäveron palauttamista käsitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

Matkailijan arvonlisäverollisten ostosten on oltava vähintään 40 euron arvoiset, jotta tax-free-myynti olisi mahdollista. Ostokset voivat koostua useammastakin kuin yhdestä tuotteesta, mutta tax-free-myynnin edellytyksenä on, että yhdellä saman myyjän antamalla kuitilla ostokset ovat yhteensä vähintään 40 euron arvoiset.

Kaupan antama myyntitosite tax-free-myynnin edellytyksenä

Tax-free-myynnin edellytyksenä toimii kaupan antama myyntitosite. Matkailija voi osoittaa palautettavan arvonlisäveron määrän ainoastaan alkuperäisellä myyntitositteella. Useimmiten kaupan kassakoneen tulostamassa kuitissa ei ole kaikkia vaadittavia tietoja. Silloin kaupan tulee täyttää erillinen täydentävä tosite, joka liitetään kassakoneen kuittiin. Jos myyntitosite ei sisällä vaadittuja tietoja, tulli ei leimaa sitä, eikä matkailija voi hakea arvonlisäveroja palautuksena. Kaupan on aina säilytettävä itsellään kopio myyntitositteesta.

Matkailijamyynnin myyntitositteella eli ostosten kuitilla ja sitä täydentävällä tositteella tulee olla seuraavat tiedot:

  • Ostajan nimi, passin numero ja kotipaikka sekä vakinainen asuinpaikka, jos se on eri kuin kotipaikka
  • Myyjän nimi, osoite sekä Y-tunnus
  • Tavaroiden määrä ja laji
  • Verollinen hinta ja veron peruste
  • Ostajalle palautettava määrä tai, jos se ei ole tiedossa, palautuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä
  • Tavaroiden toimituspäivä
  • Pakkauksien lukumäärä

Kaupan on myyntitositteen laatimisen lisäksi sinetöitävä matkailijan ostamat tavarat, sillä matkailija ei saa arvonlisäveropalautusta käyttöön otetuista tavaroista. Sinetöinti on tehtävä siten, että tavaraa ei saa käyttöön rikkomatta pussia tai muuta pakkausta.

Arvonlisäveron palauttaa kauppa itse tai palautusliike

Varsinainen arvonlisäveron palautus matkailijalle tapahtuu pääsääntöisesti kahdella eri tavalla: kauppa käyttää palautusliikettä tai kauppa palauttaa arvonlisäveron itse. Verohallinnan hyväksymät palautusliikkeet vahvistavat tavaran poistumisen EU:n alueelta ja palauttavat arvonlisäveron matkailijalle vähennettynä omalla palkkiollaan. Palautuksen perusteena toimii kaupan laatima myyntitosite.

Palautusliikkeet, joilla ei ole Verohallinnon toimilupaa, eivät voi vahvistaa tavaroiden poistumista EU:n alueelta, joten matkailijan on saatava Tullilta poistumisen vahvistava leima. Matkailijan on haettava leima kaupan laatimaan myyntitositteeseen. Leiman saatuaan matkailija toimittaa leimalla varustetun myyntitositteen palautusliikkeelle. Palautusliike palauttaa arvonlisäveron matkailijalle vähennettynä omalla palkkiollaan.

Jos kauppa palauttaa arvonlisäveron itse, on menettely vastaava kuin niiden palautusliikkeiden kanssa, joilla ei ole Verohallinnon toimilupaa. Matkailijan on maasta poistumisen yhteydessä haettava Tullilta leima myyntitositteeseen todistamaan tavaroiden poistuminen EU:n alueelta. Matkailija palauttaa leimatun myyntitositteen kaupalle, jolloin kauppa palauttaa arvonlisäveron vähennettynä mahdollisella palkkiollaan. Kaupan on suoritettava arvonlisäveroa mahdollisesta palkkiostaan, koska arvonlisäverotuksen näkökulmasta palkkiossa on kyse verollisesta palvelusta.

Myynnin kirjaaminen verottomaksi edellyttää vahvistettua tositetta

Arvonlisäverolain mukaan kaupan on liitettävä kirjanpitoonsa myynnistä laadittu tosite, jonka on vahvistanut leimalla Tulli tai Verohallinnon hyväksymä palautusliike. Tositteen perusteella kauppa kirjaa myynnin verottomana vientinä kirjanpitoonsa. Ilman tositetta myynti on käsiteltävä verollisena kotimaan myyntinä.

Kaupan on tärkeää huomata, että Verohallinnon linjauksen mukaan myyntitositteen, johon Tulli antaa leiman vahvistamaan tavaroiden poistumisen EU:n alueelta, on oltava alkuperäinen kaupan luovuttama myyntitosite. Samaisen leimatun myyntitositteen on palauduttava kaupalle. Ilman alkuperäistä leimattua myyntitositetta kauppa ei voi kirjata myyntiä verottomaksi vienniksi. Verohallinto ei hyväksy tositteeksi kopioita eikä sähköisiä versioita myyntitositteesta.

Kaupan on säilytettävä tositetta kuten muutakin laskumateriaaliaan. Käytännössä tosite on säilytettävä jossain EU-maassa siten, että se on vaikeuksitta saatavissa verotarkastusta varten. Esimerkiksi palautusliike voi säilyttää vahvistamiaan myyntitositteita kaupan puolesta, jos asiasta on erikseen sovittu. Kauppa voi tällöin tehdä verottoman viennin kirjauksen pelkästään palautusliikkeen toimittaman yhteenvetoraportin perusteella. Kauppa on kuitenkin aina vastuussa siitä, että vahvistetut myyntitositteet ovat todella helposti saatavilla silloin, kun verottaja pyytää ne nähtäväksi.

Kuva: 123RF