Uusiutuva kauppa 2035

Elinkeinoelämän suurimman toimialan yritysten ääni ilmastonmuutoksen torjuntaan

Skenaarioiden hiili-indeksin mukaiset kokonaispäästöt vuosina 2020–2035 (kumulatiivinen laskenta)

Uusiutuva kauppa -skenaariossa kauppa on hiilineutraali jo vuonna 2035

Jos julkisen sektorin luoma toimintaympäristö ja politiikkatoimet säilyvät nykyisenlaisena, ala saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2050.

Jos kaupan siirtymää on tuetaan alemmalla sähköverokannalla, saavutetaan hiilineutraalius vuonna 2038.

Jos sähköintensiivisyyden lisäksi uusiutuvien energiamuotojen pientuotannon käyttöönottoa tuetaan, voi kaupan ala olla hiilineutraali jo vuonna 2035.

Tiekartassa tarkastellaan kaupan alan tuottamien päästöjen kehitystä kaupan hiili-indeksin kautta

Indeksiin koottiin kattavasti saatavilla oleva tieto eri virallisista lähteistä kaupan suorista ja epäsuorista päästöistä, kuten sähkön ja lämmön käytöstä. Lisäksi jäsenyrityksiltä kartoitettiin kaupan alalle merkittävien kylmäainepäästöjen nykytila ja tulevaisuuden kuva.

Pohjalla ovat myös Energiateollisuuden tuottamat ominaispäästökertoimet nykyhetkeen ja erilaisten skenaarioiden tulevaisuuden kertoimet. Niiden avulla pystyttiin yhdenmukaistamaan eri skenaarioiden vaikutukset toimialaan. Yhdenmukaistetut CO2-päästöt nykytilanteessa ja eri skenaarioissa indeksoitiin tilastollisin menetelmin, mikä mahdollistaa muutoksen seuraamisen.

Kaupan liitto seuraa tiekartan skenaarioiden toteutumista, ja mitä vaikutuksia politiikka- ja yritystoimilla käytännössä on.

Miten kauppa saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035

Uusiutuvan kaupan visiona on olla hiilineutraali vuonna 2035  ja miltei nollapäästöinen vuonna 2050. Toimia tavoitteen saavuttamiseksi:

  • palvelualan sähköveron alentaminen
  • hankintatuki ja julkisten hankintojen ohjaava rooli
  • kansainvälisten verkkoalustojen ja EU:n ulkopuolisten toimijoiden tuominen samojen velvoitteiden piiriin
  • liikenteen ja infrastruktuurin kehittämisen pitkäjänteisyyden varmistaminen sekä kaavoituksen ilmastokestävyys
  • tilastoinnin tarkentaminen ja parantaminen.

Muutos kohti hiilineutraaliutta tehdään yhdessä!

tyttö ja mies salaattihyllyllä

Varastotyöntekijä Inexin varastossa

Kaupan yritykset tekevät jo paljon – alan kädenjäljellä on merkittävä yhteiskuntavaikutus

Lisätietoja

 

 

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi