Tietopankki

Tyhjennä hakuehdot

Tulokset

#kansainvälinen kilpailu

Suodata:
Kantapaperi

Digitaaliseen kaupankäyntiin tasapuoliset pelisäännöt

Lausuntodokumentti

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Tutkimus

Kaupan näkymät 2021 poimintoja selvityksestä / 5.8.2019

Raportti

Ulkomaisen etäkaupan vaikutukset -loppuraportti

Kaupan liiton, työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Tuote- ja palvelukaupan yhdistys ETU ry:n yhdessä KPMG Oy Ab:lta tilaaman esiselvityksen loppuraportti (6/2018).
Lataa lisää

Aiheeseen liittyvää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi