Begränsningar i rörelsefriheten kräver stöd för företag inom detaljhandel – Finsk Handel efterlyser tydlighet i regeringens beslut

Begränsningar i rörelsefriheten planerade av regeringen skulle drabba kraftigt detalj- och bruksvaruhandel. Finsk Handel kräver tydlighet i regeringens beslut. Om begränsningar i rörelsefriheten faktiskt införs måste de negativa ekonomiska effekterna kompenseras för handelsföretag som påverkas av begränsningarna.