Etusivu > Bli medlem

Bli medlemFörbundet arbetar för medlemsföretagens bästa

Som medlem har du tillgång till information, som hjälper företaget att hålla sig á jour i anställningsfrågor. Med hjälp av de praktiska anvisningarna kan du beakta ändringar i lagstiftningen. Du vet redan på förhand vad du ska göra. Våra experter står till tjänst och svarar gärna på frågor. Vi är den enda rätta informationskanalen i handelsbranschen. Därför kan du lita på våra uppgifter. Våra medlemsbrev, vår webbplats och våra seminarier förser företaget med ny information i alla anställningsfrågor.

Tid är pengar. Då företaget får information om anställningsfrågor utifrån, frigör resurser för intern utveckling av personalen. Tiden går inte åt till att lösa problem utan till att finna möjligheter. Företaget kan alltså koncentrera sig på sitt kärnområde.

Medlemmarna får råd. Förbundets erfarna experter svarar på frågor och hjälper dig att lösa problem i arbetsgemenskapen. Vi hjälper dig att snabbt och sakkunnigt lösa meningsskiljaktigheter. Vår telefonrådgivning med mångåriga erfarenheter, ger individuella råd utgående från just ditt problem.

Medlemmarna får också förhandlingshjälp. Då du förhandlar med förtroendemannen, fackförbundets representant, arbetarskyddsinspektören eller en jurist, får du stöd av förbundet som oftast leder till att en lösning nås. Vi bevakar våra medlemmars intressen professionellt och i alla lägen. Det ledande arbetsgivarförbundet har kanaler som påverkar och ger tyngd Förbundet står också till tjänst med juridisk hjälp till medlemspris.

Medlemsavgift. Vår medlemsavgift är 0,1 % av den förskottsinnehållning underkastade lönesumman som företaget har betalt föregående kalenderår. Den årliga minimiavgiften är 200 euro. För företag som har över 150 anställda fastställs medlemsavgiften på basis av lönesumman och förädlingsvärdet.

Bli medlem

Medlemskap i Finsk Handel medför automatiskt medlemskap i Finlands Näringsliv EK. Medlemsavgiften räknas ut på basis av lönesumman. När ett företag ansöker om medlemskap i Förbundet för Finsk Handel förbinder sig företaget att följa förbundets stadgar.

Ansökningsblankett

Registreringsanvisning för Kauppa.fi-medlemstjänst