Etusivu > Om handeln > Ympäristö, energia ja kemikaalit > Kaupan ympäristövaikutukset

Kaupan ympäristövaikutukset


Ympäristökysymykset ovat nykyään suuri haaste kaikille, niin myös kaupalle.


Tämän sivun sisältö:

Kauppa ja kestävä kehitys

Kaupan huomioi kestävän kehityksen toiminnassaan ja valikoimissaan. Ohjaamalla ja opastamalla kuluttajaa kauppa lisää kuluttajan mahdollisuuksia suosia omalla toiminnallaan ja valinnoillaan kestävää kehitystä. Ympäristöasioiden toteuttamisessa on huomioitava kuluttajan ja ympäristön kokonaisetu. Kaupan Liitto on erikseen vahvistanut kaupan ympäristöpoliittiset tavoitteet ja kestävän kehityksen toimintasuunnitelman.

Kaupankäynnin eettisyys

Kauppa pyrkii edistämään kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka tähtäävät vastuulliseen kaupankäyntiin ja jossa otetaan huomioon eettiset tekijät mm. työolojen ja ympäristön osalta.

Kauppa haluaa tarjota myös kuluttajille mahdollisuuden edistää valinnoillaan vähemmän kehittyneiden maiden olosuhteiden suotuisaa kehitystä.

Kaupan ympäristövaikutukset

Kaupan ympäristövaikutukset liittyvät kuljetuksiin ja niistä syntyviin päästöihin, kaupassa syntyviin jätteisiin, varastointiin ja myymälöiden energiakulutukseen.

Kauppa on lisäksi osittain vastuussa niin kutsutusta välillisestä ympäristönkuormittamisesta. Tämä tarkoittaa asiakkaiden ostamien tuotteiden ympäristövaikutuksia. Tähän luokkaan kuuluvat kaupassa myytävät tuotteet ja niiden ympäristövaikutukset, mutta myös kaupan asiakkaalle antama opastus.

Kaupan mahdollisuudet vähentää päästöjä

Kauppa voi edistää kestävää kehitystä ja uutta ympäristöajattelua omassa toiminnassaan monella tavalla. Kauppa voi ottaa käyttöön ekotehokkaat logistiset järjestelmät kuljetuksissa, varastoinnissa ja myymälöiden sijoittamisessa. Tuomalla ympäristöä vähemmän kuluttavia tuotteita myyntiin (luomu, ympäristömerkityt tuotteet, lähiruoka jne.) ja vähentämällä kertakäyttöisiä pakkauksia, esimerkiksi kehittämällä palautuslaatikoita ja rullakoita, kauppa voi kantaa kortensa kekoon ympäristötalkoissa.

Monet kaupan alat ovat aloittaneet omat jätehuolto- ja ympäristöhankkeensa. Muun muassa autoala on kunnostautunut esimerkiksi autonrenkaiden kierrättämisessä ja kodin elektroniikkatuotteiden kierrätyskokeilut ovat saavuttaneet julkisuutta.

Yhä useammat kuluttajat ovat tietoisia tuotteiden ympäristövaikutuksista. He arvostavat tuotteita, jotka on tuotettu luontoa säästävillä tavoilla ja joiden pakkaukset voidaan kierrättää. Kauppa voi edistää vastuullisesti tuotettujen tuotteiden myyntiä ja panostaa erityisesti ympäristömerkittyihin tuotteisiin (ympäristömerkit: Joutsen ja EU-kukka).

Kauppa voi myös panostaa energiatehokkaisiin laiteratkaisuihin ja hankkia esimerkiksi kannellisia pakastealtaita ja ovellisia pakastekaappeja. Kaupan sähkölaskusta keskimäärin puolet aiheutuu kylmäkalusteista.

Turhan hävikin minimoiminen on edullista sekä talouden että ympäristön kannalta. Tämä vaatii huolellista valikoimasuunnittelua, mutta myös tuotteiden tilaaminen, säilytys ja käsittely tulee hoitaa ammattitaitoisesti. Kauppa voi edistää ympäristöä vähemmän rasittavien tuotteiden tuotantoa välittämällä teollisuuteen ja tuottajille asiakkaiden toiveita.

On myös syytä tiedostaa, että ilman kuljettaminen on sekä kallista että turhaa. Pakkausten kokoa pienentämällä ja muotoa muuttamalla voidaan saavuttaa suuriakin säästöjä.

Monet kaupat ovat myös panostaneet tuotteiden kierrätykseen ja tarjoavat kuluttajille neuvoja ja mahdollisuuksia tehokkaampaan kierrättämiseen muun muassa kaupan yhteyteen rakennettujen eko- ja kierrätyspisteiden kautta.

Lue lisää aiheesta: