Vastuullisuus kaupan toimialalla


Vastuullisuus kytkeytyy kaupassa jokapäiväiseen taloudellisesti tuottavaan työhön ja toimintaan.


Kauppa on jo useita vuosia kiinnittänyt huomiota toimintansa ekologisiin vaikutuksiin ja niiden mittaamiseen. Kaupan yritykset välittävät tuotteisiin liittyvää ympäristötietoa tuottajista ja valmistajista loppukäyttäjiin ulottuvassa arvoketjussa. Ympäristövaikutusten tunnistamisen ohella kauppa on alkanut kiinnittää huomiota tuontikaupan osalta myös riskimaatuotannon sosiaaliseen laadunvalvontaan sekä määritellyt vastuulliset tuontikaupan periaatteet.

Yrityksen vastuullisuus on lainsäädännön ylittävää, kestävän kehityksen mukaisen toiminnan omaehtoista toteuttamista yritystasolla. Vastuullisuus kytkeytyy kaupassa jokapäiväiseen taloudellisesti tuottavaan työhön ja toimintaan. Työvoimavaltaisena alana kauppa tunnistaa oman merkityksensä myös henkilökunnan hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaajana.

Lue lisää:

K-Citymarket Päivärinta: omalla lämmöllä pikkupakkasiin saakka