Etusivu > Om handeln > Kauppapolitiikka

KauppapolitiikkaTAVOITTEENA SUJUVA ULKOMAANKAUPPA

Suomen kauppapoliittista edunvalvontaa hoidetaan osana EU:n yhteistä kauppapolitiikkaa. Edunvalvontaa ja vaikuttamista tehdään myös kahdenvälisesti. Kauppapolitiikalla vaikutetaan yritysten toimintaympäristöön, kansainvälistä kauppaa ja investointeja koskeviin sääntöihin ja määräyksiin, poliittisiin linjauksiin ja neuvotteluihin, jotka kaikki vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn. Kaupan ja yritysten yhteistyö mahdollistaa kasvumahdollisuuksia myös viennissä. Kauppapolitiikalla on tärkeä merkitys suomalaisen työllisyyden, toimeentulon ja hyvinvoinnin turvaamisessa.

Kaupan liiton näkökulmasta sekä EU:n sisämarkkinakaupan että EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävän kaupan sujuvuus ja niihin liittyvään sääntelyyn vaikuttaminen on tärkeää. Liiton kauppapolitiikan painopisteitä ovat vapaakaupan edistäminen, EU sisämarkkinalainsäädännön kilpailukykyisyys ja Venäjän-kaupan sujuvuuden varmistaminen.

Liiton kauppapolitiikan tärkein tavoite on kaupan, sen asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja viime kädessä kuluttajien etujen edistäminen. Kansainvälisen kaupan sääntöjen kehittäminen, tuontirajoitusten poistaminen ja viennin edistäminen parantavat kaupan yritysten mahdollisuutta laajentaa tarjontaa sekä koti- että ulkomailla. Kaupan merkitys työllistäjänä ja palveluiden tuottajana kasvaa edelleen. Kaupan menestys on riippuvainen sen asiakkaalle tuomasta lisäarvosta.

Liiton kauppapoliittiset tavoitteet vuosille 2014–2017

  • Kilpailua vääristävien tukien, kiintiöiden ja muiden kaupan esteiden (mm. tullitariffien, teknisten esteiden) poistaminen
  • Kilpailukykyinen kauppaa koskeva lainsäädäntö ja sen toimeenpano Suomessa   
  • Suomalaisyritysten kasvu- ja toimintaedellytysten ylläpito ja edistäminen Venäjän markkinoilla
  • Suomen kaupan edun parempi huomioon ottaminen EU:n yhteisessä kauppapolitiikassa
  • Sisämarkkinoilla keskeistä on ylisääntelyn välttäminen ja liiallisen sääntelyn purku

Kaupan liiton kauppapolittiseen valiokuntaan voi tutustua täällä

Lisätietoa: Janne Koivisto, asiantuntija, kauppapolitiikka, ks. yhteystiedot.

(Päivitetty 2/2018)