2009


Aktuellt 1/09

1. Lönehöjningar 1.5.2009
2. Lönejusteringar för högre tjänstemän 2009
3. Anställning av sommarvikarier
4. “Lär känna arbetslivet och tjäna en slant”- sommarpraktikprogram för skolelever år 2009
5. Arbetstidsförkortningar och öppettider resten av året
6. Kurser
7. Personalnytt

Aktuellt 1/09

1. Lönehöjningar 1.5.2009
2. Lönejusteringar för högre tjänstemän 2009
3. Anställning av sommarvikarier
4. “Lär känna arbetslivet och tjäna en slant”- sommarpraktikprogram för skolelever år 2009
5. Arbetstidsförkortningar och öppettider resten av året
6. Kurser
7. Personalnytt