2008


Aktuellt 3/08

1. Avtal i fall av ändring av lagen om öppethållningstider
2. Fackföreningskurser som omfattas av arbetsgivarens stöd 2009
3. Handelsbranschens kurser våren 2009
4. Ingen ändring av dyrortsklassificeringen i kollektivavtalet 1.1.2009
5. Arbetstidsförkortningar 2009
6. Minuthandelns öppettider 2009
7. Förbundets för Finsk Handel förbundsmöte
8. Registrering på medlemssidorna

Aktuellt 2/08

1. Handelns lönegruppering tas i bruk 30.9.2008
2. Kreditupplysningar om arbetstagarna
3. Minuthandelns öppettider under slutet av 2008
4. Arbetstidsförkortningar i slutet av 2008
5. Handelns kurser (på finska) i slutet av 2008
6. EK:s löneförfrågan för oktober 2008
7. Lönestatistik för oktober 2007
8. Kallelse till förbunds- och blockmöten
9. Personalnytt