Etusivu > Ansökningsblankett

Ansökningsblankett

Företagets uppgifter

* = obligatoriska fält

Officiellt Namn *

Namnförkortning, namn som används

FO-nummer *

Ägare

Verkställande direktör

Postadress *

Postnummer och postanstalt *

Telefon

E-post

www-plats

Huvud(bransch) (eventuell NI-kod)

Medlemsavgiften faktureras i första hand som en nätfaktura.

Nätfakturering (adress för nätfakturering och operatörsinformation)

Faktureringsadress, om den inte är samma som företagets postadress

Kontaktperson i medlemsärenden

Kontaktperson

E-post


Vi vill ha post även på finska

Telefon

Kontaktuppgifter till den som ansvarar för personal- och utbildningsfrågor

Kontaktperson

E-post

Telefon

Kontaktuppgifter till den som ansvarar för marknadsföring

Kontaktperson

E-post

Telefon

Kontaktuppgifter till den som ansvarar för kommunikation

Kontaktperson

E-post

Telefon

Fastställande av medlemsavgift

Föregående års förskottsbeskattade bruttoloner jämte natura förmåner och semesterpremier (euro/år) *

Anställda i genomsnitt föregående år (personer) *

Ifall företaget har inlett sin verksamhet i år anges begynnelsedatum

Önskat datum då medlemskapet börjar

Företagssektor

Detaljhandel

Partihandel

Dagligvaruhandel

Fackhandel

Teknisk handel

Ytterlig information