YmpäristömerkintäSuomen Kaupan Liiton ympäristövaliokunta on kokouksessaan 1/2004 linjannut ympäristömerkinnästä seuraavaa:

Ympäristövaliokunta näkee, että tavoitteena tulee olla yksi ympäristömerkki. Koska tavoite on haasteellinen ja hitaasti toteutuva, ovat kansallisella tasolla paikalliset merkit kuluttajien kannalta hyödyllisiä. Tuottajakohtaisten merkkien kriteerejä tulee yhtenäistää ja alistaa merkkien myöntäminen puolueettomalle auditoijalle. Merkkien käyttöönottokustannusten tulee olla kohtuulliset.