Etusivu > Om handeln > Ympäristö, energia ja kemikaalit > Autoalan energiatehokkuussopimus

Autoalan toimenpideohjelmaAutoalan Keskusliitto ry (AKL) liittyi vuoden 2009 alkupuolella Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksiin omalla alakohtaisella toimenpideohjelmallaan. Alakohtainen toimenpideohjelma varmistaa sen, että toimenpiteet kohdistuvat oikeisiin kohteisiin ja että ohjelma sopii hyvin alan yrityksille.

Autoalan toimenpideohjelman tavoitteena on, että 60 prosenttia jäsenyritysten energiankäytöstä saadaan mukaan ohjelmaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Toimenpideohjelman tavoitteena on saavuttaa Energiapalveludirektiivissä (ESD) määritelty yhdeksän prosentin energian loppukäytön tehostamistavoite.

Energiatehokkuuden toimenpideohjelma viedään osaksi jo olemassa olevia AKL:n ylläpitämiä ympäristöohjelmia. Siten kaikki jotain AKL-Ympäristöohjelmaa toteuttavat yritykset saadaan myös energiatehokkuuden toimenpideohjelman toimenpiteiden piiriin.

Energiatehokkuuden toimenpideohjelmaa tarjotaan kuitenkin myös itsenäisenä ohjelmanaan, eikä sen toteuttaminen edellytä AKL-ympäristöohjelman toteuttamista.

Autoala kuluttaa vuosittain energiaa noin 1,4 Terawattituntia. Alan toimenpideohjelman tavoitteena on, että vuodessa säästetään energiaa noin 0,8 TWh, mikä tarkoittaa noin 55 000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta. Laskennallinen hiilidioksidivähenemä on n. 635 000 tonnia. Autoalan toimenpideohjelmaan voivat liittyä kaikki AKL:n jäsenyritykset sekä sen jäsenliittojen jäsenyritykset. Kaikkiaan ohjelman piirissä on 932 yritystä, joilla on yhteensä lähes 1300 toimipaikkaa.

Lisätietoja
Mari Pajala, mari.pajala@akl.fi, 050 5923 877