YYellow Service Oy Grönroos
Yleiselektroniikka Oyj
Ylinen Partners Oy
Ylläsjärven Kauppa Oy