Etusivu > Förbundet

Förbundet skapar framgångArbetsgivarförbundet i handelsbranschen är en riksomfattande intresseorganisation som har till uppgift att främja handeln i Finland. Vi utvecklar företagens verksamhetsförutsättningar och samarbetsverksamhet samt bevakar våra medlemmars närings- och arbetsgivarintressen.

Vi har en viktig roll på arbetsmarknaden i handelsbranschen. Förbundet förhandlar om kollektivavtalet i branschen, avgör arbetstvister, betjänar sina medlemmar i anställningsfrågor. Vi informerar regelbundet medlemmarna om aktuella frågor i branschen. Vår viktigaste informationskanal är vår Internet-tjänst www.kauppa.fi.