Etusivu > Pressmeddelande

Pressmeddelande


Den internationella e-handeln växer – Kina visar vägen

E-handeln fortsätter sin kraftiga tillväxt. År 2018 ökade finländarnas köp på nätet med cirka sex procent, och ökningen förväntas fortsätta – i synnerhet via mobilen. Finsk Handel är oroad över att samma regler för webbutiker inom EU inte gäller till exempel kinesiska webbutiker.

Handelns tillväxt avtar – beskattningen tär på konkurrenskraften

I början av sommaren 2018 tog handeln en vändning som syntes särskilt i varuhushandelns och partihandelns omsättning*: tillväxten på tre procent i början av året började minska. Tillväxten avtog även inom fackhandeln och dagligvaruhandeln. Tillväxten fortsätter att avta ännu nästa år, och sysselsättningen går tillbaka till att minska. Den stora utmaningen inom handeln är den kostnadsbörda som uppstår i Finland och som gör det svårt att klara sig i internationell konkurrens. Momsen påverkar uttryckligen det arbete som görs i Finland.

Mikko Helander fortsätter som ordförande för Finsk Handels styrelse

Kesko Abp:s koncernchef Mikko Helander fortsätter som ordförande för Finsk Handels styrelse även år 2019. SOK:s koncernchef Taavi Heikkilä fortsätter som viceordförande.

Handeln har en viktig roll för att öka sysselsättningsgraden – en avreglering stärker ekonomin

Finsk Handel har offentliggjort sina mål för regeringsprogrammet inför riksdagsvalet år 2019. Handeln understöder välfärd som bygger på arbete, tillväxt och miljö. Förbundet erbjuder konkreta lösningar för att bland annat öka sysselsättningsgraden.

Finland kan betjäna femtioplussare: Kundnöjdhet med konsumenttjänster i Finland 2018

Det finns stora skillnader i kundnöjdheten mellan olika åldersgrupper. Bland personer under 35 år är kundnöjdheten lägre än bland personer över femtio i samtliga branscher. Av handelsbranscherna uppskattar kunderna kvaliteten på dagligvaruhandeln, men den relativa prisupplevelsen är svagare. På det hela taget är kundnöjdheten högst inom hälsotjänster, hotell och dagligvaruhandeln.

Då kosttillskott som köpts i utlandet innehåller designerdrog och en laddare bränner ner huset, har köparen ansvaret

Finska myndigheter och andra organisationer driver kampanj på bred front för säkert nät-köpande. Konsumenters shoppande i utländska nätbutiker har ökat kraftigt under de senaste åren och Tullen har fyllts av små paket. I värsta fall är dessa inköp enligt myndigheternas observationer ”farligt skräp”. Kampanjen vill väcka konsumenter till att identifiera sitt eget ansvar: om du köper produkter direkt från länder utanför EU, är du även ansvarig för produkternas säkerhet.

Tillväxten inom handeln saktar in nästa år – beskattningen av servicearbete begränsar tillväxten

Inte ens den starka konjunkturen har räckt för att lyfta handeln till de tillväxtsiffror som upplevdes i början av 2000-talet. Detaljhandeln väntas i år växa i samma takt som förra året, men nästa år saktar tillväxten in. Sysselsättningen, som tillfälligt ökat, återgår till att minska år 2020. Inom partihandeln har den ökade omsättningen inte ökat sysselsättningen. Utvecklingen av servicebranscherna bromsas av den mångfaldiga beskattningen som ansamlas på servicearbetets pris. Den tunga beskattningen på servicearbete och konsumtionen som minskar i takt med att befolkningen åldras kommer att skada de privata tjänsternas framtid om beskattningen inte lättas.

Mari Kiviniemi blir VD för Finsk Handel