Etusivu > Pressmeddelande

Pressmeddelande


Finsk Handel, MaRa, PAM, EK och FFC: Företagen och de anställda inom servicebranschen måste skyddas mot störande uppförande – företagsbesöksförbud...

Finsk Handel, MaRa, PAM, EK och FFC föreslår att även företag ska kunna ansöka om besöksförbud mot personer som kontinuerligt orsakar störningar. Både företagen och de anställda behöver en trygg kundservice- och arbetsmiljö, betonar förbunden.

Stormarknaderna avancerar på marknaden för kläder

Konsumtionen av kläder ökar i Finland med cirka två procent per år fram till år 2023. Finländarnas klädköp motsvarar 65 procent av norrmännens köpkorg och skoköpen drygt hälften av österrikarnas. Finländare köper gärna kläder och skor, även sportmode, på stormarknader, som till och med ökat sin attraktionskraft jämfört med fjolåret. Det verkar som om stormarknaderna kunnat hävda sig i den internationella konkurrensen om konsumenterna.

Den internationella e-handeln växer – Kina visar vägen

E-handeln fortsätter sin kraftiga tillväxt. År 2018 ökade finländarnas köp på nätet med cirka sex procent, och ökningen förväntas fortsätta – i synnerhet via mobilen. Finsk Handel är oroad över att samma regler för webbutiker inom EU inte gäller till exempel kinesiska webbutiker.

Handelns tillväxt avtar – beskattningen tär på konkurrenskraften

I början av sommaren 2018 tog handeln en vändning som syntes särskilt i varuhushandelns och partihandelns omsättning*: tillväxten på tre procent i början av året började minska. Tillväxten avtog även inom fackhandeln och dagligvaruhandeln. Tillväxten fortsätter att avta ännu nästa år, och sysselsättningen går tillbaka till att minska. Den stora utmaningen inom handeln är den kostnadsbörda som uppstår i Finland och som gör det svårt att klara sig i internationell konkurrens. Momsen påverkar uttryckligen det arbete som görs i Finland.

Mikko Helander fortsätter som ordförande för Finsk Handels styrelse

Kesko Abp:s koncernchef Mikko Helander fortsätter som ordförande för Finsk Handels styrelse även år 2019. SOK:s koncernchef Taavi Heikkilä fortsätter som viceordförande.

Handeln har en viktig roll för att öka sysselsättningsgraden – en avreglering stärker ekonomin

Finsk Handel har offentliggjort sina mål för regeringsprogrammet inför riksdagsvalet år 2019. Handeln understöder välfärd som bygger på arbete, tillväxt och miljö. Förbundet erbjuder konkreta lösningar för att bland annat öka sysselsättningsgraden.

Finland kan betjäna femtioplussare: Kundnöjdhet med konsumenttjänster i Finland 2018

Det finns stora skillnader i kundnöjdheten mellan olika åldersgrupper. Bland personer under 35 år är kundnöjdheten lägre än bland personer över femtio i samtliga branscher. Av handelsbranscherna uppskattar kunderna kvaliteten på dagligvaruhandeln, men den relativa prisupplevelsen är svagare. På det hela taget är kundnöjdheten högst inom hälsotjänster, hotell och dagligvaruhandeln.

Mari Kiviniemi blir VD för Finsk Handel