Etusivu > Pressmeddelande

Pressmeddelande


Detaljhandeln upplever nu en konjunkturtopp – i framtiden hotar en minskning av antalet företag

Detaljhandeln har vuxit med en årlig tillväxttakt om ett par procent i några års tid. Nästa år blir till-växten långsammare, men slutar inte. Inom partihandeln blev tillväxten av omsättningens volym* långsammare redan i fjol, och under första halvåret 2019 har den till och med krympt något. Enligt Finsk Handels prognos kommer det att ske stora förändringar i företagsstrukturen och antalet före-tag inom handeln, och detta kommer också att återspeglas i sysselsättningen.

Finsk Handel, MaRa, PAM, EK och FFC: Företagen och de anställda inom servicebranschen måste skyddas mot störande uppförande – företagsbesöksförbud...

Finsk Handel, MaRa, PAM, EK och FFC föreslår att även företag ska kunna ansöka om besöksförbud mot personer som kontinuerligt orsakar störningar. Både företagen och de anställda behöver en trygg kundservice- och arbetsmiljö, betonar förbunden.

Stormarknaderna avancerar på marknaden för kläder

Konsumtionen av kläder ökar i Finland med cirka två procent per år fram till år 2023. Finländarnas klädköp motsvarar 65 procent av norrmännens köpkorg och skoköpen drygt hälften av österrikarnas. Finländare köper gärna kläder och skor, även sportmode, på stormarknader, som till och med ökat sin attraktionskraft jämfört med fjolåret. Det verkar som om stormarknaderna kunnat hävda sig i den internationella konkurrensen om konsumenterna.

Den internationella e-handeln växer – Kina visar vägen

E-handeln fortsätter sin kraftiga tillväxt. År 2018 ökade finländarnas köp på nätet med cirka sex procent, och ökningen förväntas fortsätta – i synnerhet via mobilen. Finsk Handel är oroad över att samma regler för webbutiker inom EU inte gäller till exempel kinesiska webbutiker.

Handelns tillväxt avtar – beskattningen tär på konkurrenskraften

I början av sommaren 2018 tog handeln en vändning som syntes särskilt i varuhushandelns och partihandelns omsättning*: tillväxten på tre procent i början av året började minska. Tillväxten avtog även inom fackhandeln och dagligvaruhandeln. Tillväxten fortsätter att avta ännu nästa år, och sysselsättningen går tillbaka till att minska. Den stora utmaningen inom handeln är den kostnadsbörda som uppstår i Finland och som gör det svårt att klara sig i internationell konkurrens. Momsen påverkar uttryckligen det arbete som görs i Finland.

Mikko Helander fortsätter som ordförande för Finsk Handels styrelse

Kesko Abp:s koncernchef Mikko Helander fortsätter som ordförande för Finsk Handels styrelse även år 2019. SOK:s koncernchef Taavi Heikkilä fortsätter som viceordförande.

Handeln har en viktig roll för att öka sysselsättningsgraden – en avreglering stärker ekonomin

Finsk Handel har offentliggjort sina mål för regeringsprogrammet inför riksdagsvalet år 2019. Handeln understöder välfärd som bygger på arbete, tillväxt och miljö. Förbundet erbjuder konkreta lösningar för att bland annat öka sysselsättningsgraden.