Finländarnas konsumtion i Estland är fortsättningsvis stark. Estlands dragkraft som finländarnas klädbutik börjar dock minska och urvalet av tjänster som finländarna använder blir ensidigare. Shoppingresorna koncentreras i allt högre grad på gamla favoritköp i vilka Estland har en klar prisskillnad i förhållande till Finland. Även resorna för att hämta alkohol med bil har ökat klart.

Finländare som reser till Estland köper inte lika mångsidigt produkter och tjänster som tidigare; innehållet i finländarnas kundkorg har blivit ensidigare. Detta framgår av en färsk utredning som Finsk Handel låtit göra gällande finländska turisters konsumtion i Estland.

Kläder och skor är fortfarande populära bland finländarna, men dessa produkter köps mer sällan än tidigare. Av de välbekanta favoritprodukterna har alkohol, sötsaker, livsmedel, kosmetik och tobak hållit sina positioner.

”I köpen syns både den minskade skillnaden i klädpriserna i Estland och Finland och webbutikernas popularitet. Köpen koncentreras tydligt på produkter i vilka prisskillnaden fortfarande är stor eller för vilka webbhandeln inte är betydande”, säger chefsekonom Jaana Kurjenoja vid Finsk Handel.

Finländska turister använder i genomsnitt 208 euro på köp av produkter i Estland och på fartygsresan. Mest pengar använder de som inför alkohol till Finland med bil. Alkohol är fortfarande den mest lockande produkten för finländarna: drygt 80 procent av de finländska resenärerna har alkohol med sig från Estland. Allt fler hämtar alkohollasten med bil. År 2012 meddelade 21 procent av dem som köpt alkohol att de hämtade den med bil, men i fjol utgjorde de hela 42 procent.

Konsumtionen av tjänster har minskat

Priset var en viktig orsak att resa för 68 procent av dem som reste till Estland i fjol. Motsvarande siffra för ett par år sedan var cirka 50 procent. Priserna är lockande eftersom priserna på konsumtionsnyttigheter i Estland är cirka 75 procent av priserna i Finland. Priserna lockar särskilt resenärer som gör dagsresor samt resenärer som inför alkohol med bil, men även arbetslösa, studerande och personer som köper tobak reser till Estland på grund av priserna oftare än andra. Samtidigt som prismedvetenheten har ökat bland resenärerna har användningen av tjänster blivit ensidigare.

”Kanske finländarna redan är så vana Estlandsbesökare att de inte mera söker nya serviceupplevelser. Man har nu upplevt opera-, spa- och herrgårdsrundorna och fokuserar nu på det som är verkligt attraktivt i Estland, dvs. shopping”, säger Kurjenoja.

Estlandsresenärerna kommer särskilt från södra Finland. Enligt utredningen bor två tredjedelar av de finländare som reser till Estland i södra Finland. De besöker Estland flera gånger om året, men stannar endast korta tider, avvikande från resenärer från andra delar av Finland.

Få av Estlandsresenärerna är första gången på resa. Till exempel alla pensionärer som reste till Estland under årets första hälft hade besökt landet redan tidigare, och ämnade dessutom göra ytterligare en resa samma år. Hela 95 procent av alla som reser till Estland planerar att resa dit på nytt inom ett år, och 82 procent av dem som bor i norra Finland.

Estlands starka dragningskraft berättar både om den hårda internationella konkurrensen inom handeln och om köpkraftens utveckling.

”En av de viktigaste uppgifterna för den nya regeringen är att sköta om Finlands konkurrenskraft. Nu medför den höga beskattningen och de stora administrativa kostnaderna extra barlast till den finska handelns och servicesektorns konkurrenskraft. Handeln behöver jämlika verksamhetsförutsättningar för att klara sig i konkurrensen med utländska aktörer. Även medborgarnas köpkraft måste tryggas”, sammanfattar Juhani Pekkala, VD för Finsk Handel.

Bakgrundsinformation om undersökningen:

Utredningen av Finsk Handel bygger på TNS Gallups webbpanel (n = 2761), statistik av Eurostat, Statistics Estonia och Statistikcentralen och på TAK Oy:s gränsintervjuer. Gränsintervjuer gjordes mellan april 2014 och mars 2015 med sammanlagt 4 166 fartygspassagerare på linjen mellan Tallinn och Helsingfors.

Bilaga:

Utredningen om finländarna som konsumenter i Estland:

Mer information:

Jaana Kurjenoja, chefsekonom, Finsk Handel, tfn (09) 1728 5134, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi
Juhani Pekkala, VD, Finsk Handel, tfn 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi

Finsk Handel representerar handeln, som är den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden.