Finsk Handel förutspår att julkonsumtionen stannar på samma nivå som i fjol, men att omsättningen minskar på grund av de sänkta priserna. I barnfamiljernas konsumtion syns en klar förändring i jämförelse med de två föregående åren: färre än tidigare prutar ned sin julkonsumtion. Webbhandeln fortsätter att öka sin popularitet som inköpskanal för julklappar.

Finsk Handel uppskattar att julförsäljningen minskar med en och en halv procent i år, vilket är lika mycket som ett år sedan. Prognosen är dock inte så dyster som det låter.

”Den faktiska julkonsumtionen har i själva verket minskat sedan 2012, men den långvariga inflationen gjorde att försäljningen ännu såg ut att öka vi denna tidpunkt. Nu är det tvärtom: minskningen av julförsäljningen beror på att priserna sjunkit, och den vikande trenden inom konsumtionen har stannat av”, säger Jaana Kurjenoja, chefsekonom vid Finsk Handel.

I december 2014 köpte konsumenter produkter i detaljhandeln för cirka 4,6 miljarder euro inklusive moms. Julsäsongens bidrag till den totala siffran var drygt 770 miljoner, dvs. ett tillägg på 20 procent på den övriga månadsförsäljningen. På 2000-talet har julförsäljningen ökat månadsförsäljningen med cirka 25 procent. Den långvariga recessionen och den minskade köpkraften syns nu genom att man inte längre konsumerar på samma sätt som tidigare.

Julen är den viktigaste säsongen inom detaljhandeln, och det är särskilt viktigt för fack- och varuhushandeln att den blir lyckad. I varuhusen ökar julsäsongen försäljningen i december med nästan 60 procent. Försäljningen av vissa produkter inom fackhandeln, såsom böcker och guldsmedsprodukter, ökar i december med över 100 procent jämfört med den genomsnittliga månadsförsäljningen.

En lyckad julförsäljning är också viktig för sysselsättningen och för ungdomarnas möjligheter att skaffa arbetserfarenhet. Även i år anställer handeln uppskattningsvis 5 000 julbiträden, vilket är lika många som i fjol. Samtidigt ökar arbetstimmarna med cirka 7 procent per anställd.

Inga stora förändringar i konsumenternas planer

En konsumentenkät som Finsk Handel lät göra hos TNS Gallup stödjer julens försäljningsprognos. Enligt den kommer det inte att ske stora förändringar i konsumenternas användning av pengar i jämförelse med fjolåret. Totalt 60 procent av de svarande berättar att de planerar att använda lika mycket pengar på julklappar som i fjol.

Det är vanligen barnfamiljer som satsar mest på julen, och den glada överraskningen syns i deras konsumtionsplaner.

”Barnfamiljer är fortsättningsvis försiktigare än andra när det gäller att använda pengar, men de senaste årens spartrend håller på att mattas av”, säger Kurjenoja.

Finländarna är redan vana vid att julhandla på webben vilket innebär att det inte längre kommer att ske stora hopp till webbhandeln. Webben ökar dock hela tiden sin popularitet och samtidigt ökar finländarnas beredskap att köpa från utlandet. Hela 60 procent av de kunder som planerar att öka sin konsumtion från julen i fjol julhandlar också på webben.

”För att julhandeln ska bli lyckad måste handeln i Finland kunna locka dessa digitala köpare till sina fysiska butiker och webbutiker. Konkurrensen om dessa kunder är internationell”, påminner Kurjenoja.

Män under fyrtio år är ivrigast när det gäller att köpa från utlandet. Kvinnor över fyrtio år är i sin tur de lojalaste kunderna i de inhemska butikerna.
* TNS Gallup genomförde Finsk Handels konsumentenkät i form av en webbaserad konsumentpanel i oktober 2015. Enkäten besvarades av 2 706 finländare som fyllt 15 år.
Ytterligare information:
Jaana Kurjenoja, chefsekonom på Finsk Handel, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi, tfn (09) 1728 5134

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet.Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland.. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi

Bilagor