Största delen av köpmännen inleder reorna mellan jul och nyår. Det milda vädret i början av vintern har dock fått många sport- och klädaffärer att inleda reorna redan före jul. Till följd av det milda vädret har försäljningen också minskat mest i dessa butiker.

Enligt en enkät som Finsk Handel låtit göra bland sina medlemmar inleder 65 procent av handlarna reorna mellan jul och nyår i år. Cirka var tionde köpman inleder rean efter årsskiftet. I år är dagarna mellan jul och nyår populärare som starttidpunkt för reorna än tidigare. Under de tre föregående åren inleddes de flesta reorna först efter årsskiftet.

En dryg femtedel av de köpmän som deltog i enkäten berättade att de inlett sin rea strax före jul. Bland dessa butiker finns många sport- och klädaffärer särskilt i södra Finland. I fjol var andelen 12 procent. I år bidrog särskilt det dåliga vädret till att reaförsäljningen inleddes tidigare. En tredjedel av köpmännen anser att vädret också minskade julförsäljningen.

Den svarta vintern har dock inte haft negativa följder för alla i Finland. I norr har vintervädret nämligen gett fart åt julförsäljningen.

"Försäljningen av sportutrustning i södra Finland har påverkats negativt av den varma vintern medan försäljningen av elektronik och inredningsartiklar till och med kunnat få extra fart av den.  När man låter bli att köpa skidpaket, kan man köpa elektronik i stället”, säger den ledande ekonomen vid Finsk Handel Jaana Kurjenoja.

Förväntningarna på reaförsäljningen i år är måttliga. Totalt 43 procent av handlarna väntar sig att värdet på rean är på samma nivå som i fjol. Sammanlagt 39 procent väntar sig att försäljningen ökar. Kunder väntas särskilt från Ryssland; en fjärdedel av handlarna väntar sig fler besök av ryska turister i sin butik än i fjol. Två tredjedelar hoppas att de ryska kunderna ökar försäljningen och räknar med att omsättningen under vinterns första hälft skulle minska utan de ryska turisterna.

Årsskiftet och januari är säsongen för ryska turister särskilt i huvudstadsregionen. Dessutom stannar de ryska turisterna i Finland i flera dagar, och andelen endagsbesökare är mindre än under andra tider. De ryska turisterna använder också mera pengar per person än under det övriga året.

Konsumenterna förbereder sig för reorna redan på juldagen

Konsumenterna har inte ens hunnit återhämta sig från paketen på julafton, när de redan börjar planera sina reainköp. Enligt data som Google lämnat till Finsk Handel söker konsumenter information om reor på webben särskilt på annandag jul.

"Det här är en viktig uppgift för de finländska butikerna. De utländska butikerna med sina reakampanjer kan ta de finländska konsumenternas euron om de finländska webbutikerna och kampanjerna inte är på gång redan i julhelgen", påminner Kurjenoja.

I januari fortsätter konsumenterna att söka information om elektronik nästan lika flitigt som i december. Då söker de aktivt information särskilt om reakampanjer för elektronik. Reaförsäljningen av kläder är en årlig klassiker för konsumenterna, men i januari syns den inte längre i de digitala informationssökningarna. Informationssökningar som gäller kläder är vanligast i november.

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi