Flertalet finländare som handlar på nätet skulle vilja handla i inhemska butiker, men hamnar ofta i en utländsk webbutik ändå. Inom vissa produktkategorier kan den inhemska handeln inte bemöta priskonkurrensen. Ändå stannar mer än hälften av de konsumerade pengarna i hemlandet. För att handeln i Finland – som är viktig för sysselsättningen – ska kunna klara sig i den internationella konkurrensen, får verksamhetsförutsättningarna för handeln inte försämras ytterligare.

Långt mer än hälften av de pengar som finländare spenderar i webbutiker stannar i Finland. Enligt Finsk Handels uppskattning går åtminstone två miljarder av alla de pengar som konsumenterna köper detaljhandelsvaror för på nätet till finländska webbutiker.

Till utländska webbutiker strömmar 1,2–1,6 miljarder euro, dvs. upp till 44 procent av alla webbinköp inom detaljhandeln. Allt som allt köpte finländarna detaljhandelsvaror på nätet för sammanlagt 3,6 miljarder euro i fjol.

En konsumentenkät som Finsk Handel låtit göra visar att de finländska konsumenterna i princip skulle vilja handla i finländska butiker, men ofta agerar annorlunda i verkligheten. Priset är det överlägset viktigaste urvalskriteriet: närmare 80 procent av alla webbhandelskunder väljer köpställe utifrån priset. Utbudet är däremot ett viktigt kriterium för mer än 60 procent och fraktkostnaderna för nästan hälften. Att butiken är inhemsk är i slutändan ett verkligt urvalskriterium för endast 13 procent av kunderna.

”Den finländska konsumenten kan handla var som helst i världen och gör det också, i stor utsträckning styrd av priserna. Det har konsumenterna rätt till. Trots sina styrkor har handeln i Finland inte alltid möjligheter att konkurrera på lika villkor med den utländska handeln. Handeln i Finland konkurrerar med inhemsk prisnivå mot prisnivån i utlandet”, konstaterar Juhani Pekkala, VD för Finsk Handel.

Mode och skönhet från utlandet, elektronik och inredning från Finland

Av undersökningen framgår att pengarna som används till mode och skönhet till största del strömmar till utlandet. Priset är också den faktor som mer än i genomsnitt styr just konsumenter som handlar mode och kosmetik, men även dem som köper hobbyutrustning på nätet. Även fraktkostnaderna har stor betydelse för deras köpbeslut.

Mest påverkar priset dock konsumenter som köper elektronik. Ändå stannar merparten av de pengar som spenderats på elektronik i hemlandet. Enligt undersökningen är dessutom den årliga summan man handlar för i Finland betydligt större än utomlands. Många av de mest populära webbutikerna inom elektronik har egna fysiska butiker i Finland.

”Det är tydligt att försäljningen av elektronik backas upp av de fysiska butikerna. Avhämtning i butik sänker fraktkostnaderna och det totala priset samt förkortar leveranstiden”, summerar Jaana Kurjenoja, huvudekonom på Finsk Handel.

För köpare av elektronik är leveranstiden också ett betydligt viktigare kriterium för valet av inköpsställe än för andra.

Även vad gäller bruksartiklar för hemmet samt inrednings- och trädgårdsprodukter handlar finländare i en större utsträckning i inhemska webbutiker än utomlands. Eventuella fysiska butiker backar upp försäljningen på nätet.

Vad gäller webbhandeln av inredningsprodukter är utbudet ett viktigt urvalskriterium. Många av de webbutiker som säljer inredningsprodukter och som finländarna gärna handlar hos har också företagets egna eller överhuvudtaget finländska varumärken i sortimentet.

”Starka finländska varumärken bidrar till finländska butikernas konkurrenskraft. Å andra sidan skulle de finländska butikerna också kunna exportera dem till utlandet. Tyvärr produceras det knappt några förbrukningsvaror i Finland”, beklagar Kurjenoja.

Handeln utsätts för internationell konkurrens

Genom webbhandeln har den finländska handelns verksamhetsmiljö blivit mer internationell. Den senaste regeringstidens skärpta skattelösningar har dock ytterligare försvagat konkurrensmöjligheterna för handeln i Finland.

Indirekt beskattning höjer kostnaderna för handeln och servicen, medan skärpningen av konsumtionsskatterna minskar köpkraften. Juhani Pekkala befarar att den nästa regeringen kommer att fortsätta att nagga verksamhetsmiljön för handeln och servicen i kanten.

”Den nästa regeringen måste förstå att försvagar man verksamhetsförutsättningarna för handeln och servicen kommer det även att märkas i sysselsättningen och investeringarna. Handeln sysselsätter flest inom näringslivet och tillhör också dem som investerar mest. Därför innebär branschens framgång välfärd för hela Finland”, påminner Pekkala.

Undersökningen som utredde hur finländarnas webbinköp fördelas mellan utländska och inhemska webbutiker genomfördes av TNS Gallup. I månadsskiftet januari–februari intervjuades 3 619 minst 15 år gamla finländare. Webbutikens ursprungsland har definierats enligt placeringsorten för företagets eller koncernens huvudkontor.

Ytterligare information:

Jaana Kurjenoja, chefsekonom på Finsk Handel, (09) 1728 5134, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

Juhani Pekkala, verkställande direktör på Finsk Handel, (09) 1728 5111, 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi

Bilaga:

Detaljhandeln på nätet 2014

Ett mer omfattande material om undersökningsresultaten för Finsk Handels medlemmar finns under statistiken för medlemmar.

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi