Syftet med finansministeriets budgetförslag är att skapa ekonomisk tillväxt. Situationen i ekonomin är emellertid så svår att de föreslagna åtgärderna inte får den inhemska marknaden att piggna till. Dessa medel räcker heller inte till för att öka köpkraften.

När energi- och fordonsskatterna höjs mer än planerat, leder det i slutändan till att köpkraften minskar och den privata konsumtionen stramas åt. Utöver försämrad köpkraft leder förhöjningarna direkt till ökade kostnader för handeln, eftersom handeln redan nu betalar högsta möjliga elskatt.

Åtgärder för förbättrad sysselsättning verkar enbart grunda sig på offentliga investeringar och administration. Problemet med arbetsmarknadsmatchningen löses inte genom att TE-administrationen utvidgas.

Finansministeriet verkar dessutom upprepa samma gamla mönster: marknaden tillåts inte att själv avgöra vilka som lyckas, utan ministeriet bestämmer utifrån tjänstemannaberedning vilka som är framtidens branscher. Tilläggsfinansieringen till Finlands Industriinvestering Ab, Tekes, Finnpro och Team Finland visar att handeln, tjänsterna och övriga företag på den inhemska marknaden inte betraktas som tillväxtbranscher.

Ytterligare information:
VD för Finsk Handel Juhani Pekkala, (09) 1728 5111, 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet.Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland.Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi