Allt färre finländare inför alkohol från Estland, men de som gör det för in större mängder än förut. För att stävja spritrallyt bör alkohollagreformen följaktligen träda i kraft så snart som möjligt. På det hela taget verkar finländarnas konsumtion i Estland vara oförändrad. Den internationella konkurrensen inom webbhandeln ser dock ut att även utmana Estland framför allt när det gäller kläd- och skoinköp.

Spritrallyt från Estland visar inga tecken på att mattas av. Enligt en utredning av Finsk Handel har den mängd sprit som finländarna tar med sig från Estland återigen ökat. Trots att allt färre finländare inför alkohol från Estland, för de som gör det in större mängder än förut.

Framför allt de som reser till Estland med bil har ökat sin alkoholinförsel. Antalet resenärer som åker med bil i syfte att handla alkohol har ökat med cirka 17 procent jämfört med året innan. De som inför alkohol med bil lägger också mer pengar på sina produktinköp än förut.  Nu spenderade man 139 euro mer än genomsnittsresenären på produktinköp och 86 euro mer än året innan. Inköpen bestod inte uteslutande av alkohol, men de som inför alkohol med bil har ofta en ensidigare kundkorg än andra resenärer.

Prisnivån i Estland är också ett betydligt viktigare resemotiv för resenärer som inför alkohol med bil än för andra. Dessutom reser de till Estland oftare än andra: Hälften av dem reser till Estland minst fyra gånger om året.

Sammantaget konsumerade finländarna på ett år cirka 700 miljoner euro på inköp och tjänster i Estland. Summan är lika stor som året innan. Konsumtionen har dock ökat markant i början av det här året. I början av året spenderade man sammanlagt 154 euro på alla produktinköp, vilket är 27 euro mer än i början av förra året. 

”Under första kvartalet i år åkte man och handlade alkohol lika ofta som under början av förra året. Om det fortsätter så här hela året, kommer de senaste årens utveckling med allt färre resenärer som handlar alkohol i Estland att stanna av”, berättar Jaana Kurjenoja, chefsekonom på Finsk Handel.

Ett botemedel mot spritrallyt vore att modernisera alkoholregleringen i Finland. Därför vore det viktigt att snabbt få den övergripande reformen av alkohollagen att träda i kraft. 

”Den pågående måttliga reformen av alkohollagen är rätt väg att gå med tanke på alkoholpolitikens liberalisering. Till följd av lagändringen skulle skatteintäkterna i Finland öka. Lagändringen skulle vara en välkommen reform även för den finska handeln, eftersom den skulle göra konkurrensen på båda sidorna om Finska viken mer jämlik”, säger Kurjenoja.

Webben utmanar priserna även i Estland

Utöver billiga alkoholinköp lockas finländarna till Estland av de förmånligare tjänsterna och förbrukningsvarorna. De populäraste tjänsterna är restaurang-, hotell- och apotekstjänsterna. Även opera- och teaterresor har ökat i popularitet. I år förväntas dessutom finländarnas hotellövernattningar bli fler.

Webbhandeln verkar tydligen slå även mot Estland. Enligt Eurostats senaste prisjämförelseuppgifter har till exempel den relativa prisskillnaden mellan Estland och Finland avseende kläder och skor minskat betydligt. 

”Kläder och skor är produkter som i stor utsträckning handlas i internationella webbutiker, och prisnivån för dessa produkter är högre i Estland än i Europa i genomsnitt. Den internationella webbhandeln utmanar även butikerna i Estland till att konkurrera om både inhemska konsumenter och utländska shoppingturister”, konstaterar Jaana Kurjenoja.

Finsk Handels utredning bygger på statistik från Eurostat, Statistics Estonia och Statistikcentralen samt på en sampelbaserad konsumentenkät som genomfördes av undersöknings- och analysföretaget TAK Oy och där 2 744 resenärer intervjuades. 

Mer information:

Jaana Kurjenoja, chefsekonom, Finsk Handel, tfn 040 820 5378, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet.Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel omfattar cirka 7 000 medlemsföretag, och förbundet representerar både detalj- och partihandeln inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi