Finsk Handel och föreningen Verkkoteollisuus ry har tecknat ett samarbetsavtal som kopplar Verkkoteollisuus ry till Finsk Handel. Genom samarbetet förstärks intressebevakningen inom flerkanalshandeln i Finland. Målet är dessutom att tillsammans utveckla branschens kompetens och konkurrensförmåga på den internationella marknaden.

Verkkoteollisuus fortsätter sin verksamhet som ett självständigt förbund kopplat till Finsk Handel. Förbunden har samarbetat även tidigare, bland annat genom att arrangera webbhandelsutbildningar för handelsbranschens representanter och företagare.

”Finsk Handel och Verkkoteollisuus ry arbetar med likartade intressebevakningsfrågor. Det nu tecknade avtalet förstärker intressebevakningen inom båda förbund. Verkkoteollisuus har en naturlig koppling till Finsk Handel, som har en central roll i att främja modellen med flera kanaler inom handeln”, säger VD för Finsk Handel Juhani Pekkala.

”För Verkkoteollisuus handlar detta om ett viktigt steg framåt. I samarbete med Finsk Handel kan vi ännu effektivare än tidigare fokusera på att utveckla verksamhetsförutsättningarna för våra medlemsföretag, utöka våra tjänster och förbättra vår kommunikation. Dessutom avser vi att ersätta kvalitetsmärket Luotettavaa toimintaa (Tillförlitlig verksamhet) med ett internationellt kvalitetsmärke för webbutiker som administreras av Finsk Handel", berättar styrelseordförande för Verkkoteollisuus ry Tuomo Luoma.

Verkkoteollisuus ry, som startade sin verksamhet 2010, är en sammanslutning av webbutiker och företag som producerar digitala tjänster. Som intressebevakare inom branschen har föreningen som mål att utveckla affärsverksamheten på nätet. Förbundet har 114 medlemsföretag.

Som verksamhetsledare för Verkkoteollisuus börjar marknadsföringschef, EM, Kristina Metso, som ansvarar för kommersiella frågor inom Finsk Handel. Metso fortsätter också som marknadsföringschef på Finsk Handel.

Ytterligare information:
Juhani Pekkala, verkställande direktör, Finsk Handel, tfn 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi
Tuomo Luoma, styrelseordförande, Verkkoteollisuus ry, tfn 0400 434 760, tuomo.luoma(at)gmail.com
Kristina Metso, verksamhetsledare, Verkkoteollisuus ry, marknadsföringschef, Finsk Handel, tfn 050 302 4214, kristina.metso(at)kauppa.fi

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden.
www.kauppa.fi

Verkkoteollisuus ry är en sammanslutning av webbutiker, företag som producerar digitala tjänster och tillväxtföretag som utnyttjar möjligheterna med internet samt en utvecklare och intressebevakare av finländsk affärsverksamhet på nätet. www.verkkoteollisuus.fi