De dåliga tiderna inom handeln fortsätter i år. Enligt en prognos från Finsk Handel kan man förvänta sig en liten ökning i tillväxten först nästa år. Antalet sysselsatta fortsätter däremot att sjunka. I detta läge skulle skattehöjningar driva branschen till en ännu djupare kris.

Enligt en prognos som Finsk Handel gjort för att kartlägga branschens utsikter har de som läser handelns försäljningsrapporter ingen att anledning att fira, även om de sämsta tiderna redan förväntas vara över. Enligt prognosen kommer försäljningsvolymen inom detaljhandeln, dvs. omsättningen korrigerad med prisfluktuationer, att fortsätta att minska med en halv procent i år, medan den minskade med cirka en procent förra året. Nästa år kommer detaljhandeln däremot att mycket långsamt börja växa. Försäljningen förväntas öka med 1,5 procent.

Då har man emellertid fortfarande långt till de tidigare tillväxtsiffrorna. I början av 2000-talet, före finanskrisen, växte detaljhandeln med cirka fyra procent i genomsnitt, och enligt Finsk Handels bedömning kommer man inte nå sådana siffror åtminstone under de närmaste åren.

”Köpkraftens långsamma utveckling, en åldrande befolkning, höga skatter och den internationella konkurrensen om konsumenterna är alla faktorer för sin del försvagar detaljhandelns tillväxt”, bedömer Jaana Kurjenoja, huvudekonom på Finsk Handel.

Inom partihandeln förmörkas utsikterna å sin sida av byggverksamhetens och industrins situation samt av detaljhandelns långsamma utveckling. I år förväntas partihandelns omsättning stanna på förra årets nivå. Särskilt början av året förväntas bli svår. Nästa år kommer omsättningen att öka med hela tre procent i takt med att investeringarna och byggverksamheten återhämtar sig.

Minskningen inom bilhandeln fortsatte förra året, men i år ökar omsättningen med fyra procent och nästa år med fem procent. Ännu i början av 2000-talet låg tillväxttakten emellertid på närmare åtta procent.

Sysselsättningen inom handeln börjar inte att växa i år

Den långsamma försäljningsökningen försvagar också sysselsättningsmöjligheterna för den bransch som sysselsätter flest inom näringslivet. Enligt en prognos från Finsk Handel kommer nämligen den snabba minskningen i antalet sysselsatta som började under den senare halvan av förra året att fortsätta. Enligt prognosen kommer antalet sysselsatta inom hela handelsbranschen att minska med mer än två procent i år.

Sysselsättningen i detaljhandelsföretag började minska under den senare halvan av förra året. I år kommer sysselsättningen att minska med ytterligare tre procent, och nästa år kommer den att stanna på det pågående årets nivå. Minskningen av sysselsättningen inom partihandeln var två procent förra året, till och med mer än fyra procent under den senare halvan av året.

Den svaga sysselsättningsutvecklingen inom partihandeln kommer att fortsätta ännu i början av året, och på årsnivå kommer antalet sysselsatta att minska med en procent. Först nästa år kommer man att kunna öka sysselsättningen inom partihandeln, enligt en prognos från Finsk Handel med två procent.

Inom bilhandeln har man däremot redan nått botten vad gäller sysselsättningen. Sysselsättningen inom bilhandeln kommer dock inte att öka ännu i år, utan först nästa år med två procent. Antalet sysselsatta inom hela handelsbranschen kommer troligtvis att vända mot en långsam tillväxt på cirka en procent först nästa år.

”Inom alla huvudbranscherna står omsättningstillväxten på en så pass osäker grund att företagen inte vågar öka sin arbetskraft i någon större omfattning. Inom detaljhandeln försvagas anställningsviljan av kostnadskonkurrensen och köpkraftens långsamma utveckling. Inom partihandeln försöker företagen däremot hitta möjligheter till affärsverksamhet utomlands”, konstaterar Kurjenoja.

”I regeringens ramförhandlingar i vår ska inga fler skattehöjningar göras. De kan störta handeln och tjänsterna i en kris som är svår att återhämta sig från. Det vore ett svårt slag för samhällsekonomin och sysselsättningen”, varnar VD för Finsk Handel Juhani Pekkala.

Bilaga:

Ytterligare information:

Verkställande direktör Juhani Pekkala, juhani.pekkala@kauppa.fi, tfn (09) 1728 5111, 0400 419 560

huvudekonom Jaana Kurjenoja, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi, tfn (09) 1728 5134

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi