Den ryska ekonomiska krisen förväntas minska antalet ryska turister som kommer till Finland till nyår. Någon liknande rusch som under tidigare år förväntas inte. Finland tävlar också om de allt färre turisterna med Estland.

Ännu i fjol ökade antalet ryska turister till Finland i januari med cirka fyra procent från året innan. Efter att rubeln har rasat är det inte lika lockande att bege sig till Finland för att handla. Finsk Handel uppskattar att antalet ryska turister vid nyår kan vara mer än 20 procent mindre än i fjol.

De ryssar som besöker Finland i januari använder betydligt mer pengar för sina inköp än genomsnittet, vilket betyder att förlusten av resenärer vid årsskiftet kommer att påverka handeln. Till exempel är värdet på tax-free-inköpen i januari i regel mer än 70 procent högre än under normala månader. De ryska turister som firar nyår i Finland stannar också längre än andra, vilket innebär att nedgången kan ses inom hela turismbranschen.

Det minskade antalet ryska turister ses i reaförsäljningen

Traditionellt börjar handelns reasäsong genast efter julen. Det minskade antalet ryska turister har emellertid påverkat även reaförsäljningen. Särskilt i närheten av östgränsen har bortfallet av ryska turister tidigarelagt reaförsäljningen.

Dessutom påbörjades rean för kläder och sportredskap ställvis redan före julen på grund av det varma vädret i december.

Estland lockande för S:t Petersburgarna

Den svaga rubeln är inte det enda som oroar de finländska bolag inom handeln och tjänster som gynnas av de ryska turisterna. Finland tävlar nämligen med Estland särskilt om de ryska turister som kommer från S:t Petersburgsområdet.

Enligt de gränsintervjuer* Finsk Handel lät utföra i höstas reser ryska turister från S:t Petersburg oftare till Estland än till Finland. S:t Petersburgarna stannar också längre i Estland än i Finland.

I Finland är över 70 procent av turisterna från S:t Petersburg dagsresenärer. I Estland är andelen personer som reser över dagen drygt 40 procent. Nästan lika många stannar i Estland i 2–3 dagar, medan det är betydligt färre som stannar flera dagar i Finland.

S:t Petersburgarna handlar även mer mångsidigt i Estland än i Finland. Oftast skaffar de livsmedel, godis, alkohol, kläder för vuxna och barn samt skor i Estland. Från Finland hämtar man oftast livsmedel. Dessutom använder S:t Petersburgarna mer tjänster i Estland än i Finland.

”Priskonkurrensen mellan Finland och Estland ses klart i resultaten. Det är ett tydligt budskap om att vi måste sörja för den finska handelns konkurrenskraft. Nu har handeln belastats med en allt strängare beskattning och administrativa kostnader under hela regeringsperioden”, säger Juhani Pekkala, verkställande direktör för Finsk Handel.

* Undersöknings- och analysföretaget Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy intervjuade 7 130 ryska turister över 15 år som lämnade Finland mellan januari och augusti och drygt 1 000 ryssar över 15 år som lämnade Narva under augusti–september.

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi