I år har antalet företag inom handeln rasat, eftersom avmattningen i konsumtionen tärt på branschens lönsamhet. Inte heller den närmaste framtiden ser särskilt ljus ut: Enligt en prognos från Finsk Handel sker det en nedgång i handeln i år. Från och med nästa år sker det en vändning mot en långsam tillväxt.

De senaste åren har antalet företag inom handeln varit mycket stabilt. I början av året skedde dock ett ras i antalet butiker, eftersom cirka 6 procent av företagen inom handeln försvann mellan januari och april. Störst har svinnet varit inom specialhandeln.

”Avmattningen i den privata konsumtionen märks i att antalet butiker minskar. Dessutom har den utländska webbhandeln särskilt påverkat små specialbutiker negativt. Man har länge varnat för denna utveckling som nu ser ut att slå in”, säger Jaana Kurjenoja, huvudekonom på Finsk Handel.

Hela handeln vände till minus ifjol, men volymen i detaljhandeln växte fortfarande med en procent. Handeln har också varit det som upprätthåller tillväxten i Finland. Tillbakagången i samhällsekonomin och det minskade antalet sysselsatta skapar dock inte längre förutsättningar för handelns tillväxt. Dessutom har handeln sedan länge bestraffats av skärpt beskattning.

Enligt Finsk Handels prognos minskar volymen i hela handelns omsättning, dvs. omsättningen korrigerad med prisfluktuationer, med cirka fyra procent i år. Inom detaljhandeln minskar volymen med en procent och inom partihandeln med fyra procent. Störst är bortfallet inom bilhandeln, även om utvecklingen inom branschen kommer att plana ut mot slutet av året.

Nästa år kommer handeln att vända till en långsam tillväxt på under ett par procent, men inom detaljhandeln stannar tillväxten på en halv procent.

De dystra tiderna märks även i sysselsättningsnivån hos dem som sysselsätter flest inom den privata sektorn. Försäljningens långsamma utveckling räcker nämligen inte till för att behålla sysselsättningen inom handeln på de senaste årens nivå. I år minskar sysselsättningen inom hela branschen med två procent. Nästa år förutspås sysselsättningen att stanna på 2009–2010 års nivå.

Läget för den finländska ekonomin är svårt, och det finns inga tydliga källor till ökad efterfrågan i sikte. För handeln har den ekonomiska politiken som bedrivits varit olycklig; med den låga räntenivån har hushållen uppmuntrats att skuldsätta sig och med skattepolitiken har köpkraften skurits ned.

”Samhällsekonomin och exporten växer inte genom att den privata konsumtionen bestraffas. Den ekonomiska politiken har slagit mot handeln och tjänstesektorn. Beslutsfattarna borde förstå att tillväxt inte skapas genom politiska beslut, men besluten kan förstöra förutsättningarna för tillväxten”, linjerar Juhani Pekkala, verkställande direktör för Finsk Handel, upp.

Handelns investeringar hotar att minska

Förra året ökade handeln sina investeringar och skapade efterfrågan inom andra branscher. Handelns fasta investeringar var då fem procent större än 2008. Samtidigt minskade investeringarna inom industrin med 12 procent.

”Enligt en investeringsenkät vi utfört bland våra medlemsföretag är investeringarna inom handeln på väg att minska, och ingen tillväxt utlovas för nästa år heller. Minskningen av investeringar har negativa effekter även på andra branscher, eftersom handeln är den andra största investeraren inom näringslivet och den största inom byggnad och transport”, konstaterar Kurjenoja.

Minskningen av investeringarna inom handeln beror mest på en försvagad efterfrågan. Även dyrare finansiering och svårigheten att få det minskar investeringarna inom handeln.

Handelns utsikter 2013‒2014

Ytterligare information:
Verkställande direktör Juhani Pekkala, juhani.pekkala(at)kauppa.fi, tfn (09) 1728 5111, 0400 419 560
Huvudekonom Jaana Kurjenoja, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi, tfn  (09) 1728 5134, 040 820 5378

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka
300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden www.kauppa.fi