Finsk Handel har gått med i den nationella samhällsförbindelsen för hållbar utveckling Sitoumus 2050 (Förbindelse 2050). Genom sina egna förbindelser satsar förbundet allt mer på sysselsättning av unga. Förbundet uppmuntrar också företag inom handeln att ingå egna förbindelser och att genom detta berätta om ansvarsarbetet och dess mål.

Inom handeln görs stora insatser för ansvar och Finsk Handel vill göra detta arbete ännu bättre känt. Det senaste steget på vägen mot ett allt starkare ansvar är att förbundet ansluter sig till den nationella samhällsförbindelsen för hållbar utveckling. Finsk Handel använder projektet Sitoumus 2050 och de enskilda förbindelserna som en kanal för att berätta om ansvarsarbetet inom handeln. Genom projektet blir ansvarsarbetet inom handeln också en del av det nationella och internationella samarbetsprojektet.

Finsk Handel har ingått två egna förbindelser:

Ungdomsprogrammet inom handeln 2015–2019. Finsk Handel skapar ett ungdomsprojekt för åren 2015–2019. Programmet omfattar åtgärder som främjar sysselsättningen bland unga och därigenom förebygger utslagning bland unga. Ett annat område inom programmet är att utveckla gott ledarskap i handelsbranschen. Programmet är en fortsättning på förbundets långvariga arbete för att främja sysselsättningen bland unga. Med det nya ungdomsprogrammet söker förbundet nya initiativ och ännu bättre och resultatgivande verksamhetssätt. Med hjälp av ungdomsprogrammet inom handeln ritar Finsk Handel upp en karta mot bättre ledarskap för unga i branschen.

Handelsbranschen går med i det nationella Sitoumus 2050-samarbetet. Finsk Handel uppmuntrar sina medlemsföretag att ingå egna förbindelser och berätta om sitt ansvarsarbete och dess mål. Förbundet betonar särskilt åtgärder som avser att ge fart åt sysselsättningen och förebyggandet av utslagning bland unga samt åt främjandet av gott ledarskap.

Dessa båda förbindelser genomförs under perioden 2015–2019.

”Finsk Handel arbetar för en trygg och bra verksamhetsmiljö för handeln i Finland. Genom att berätta om ansvarsarbetet vill vi öka kunskaperna om handelsbranschen. Även målet att lära tillsammans och sprida goda förfaranden är viktiga faktorer”, konstaterar Juhani Pekkala, VD för Finsk Handel.

Finsk Handel har målmedvetet satsat på att sprida information och förfaranden inom företagsansvar samt på gemensam inlärning. Beslutet att gå med i projektet Sitoumus 2050 är en fortsättning på detta arbete. Ett exempel på arbetet är den år 2013 lanserade Handelns ansvarskarta, som är en elektronisk plattform för inlärning och ansvarsarbete avsedd för förbundets medlemsföretag. Dessutom har förbundet ordnat bland annat ansvarsevenemang och Ansvarskliniker för handeln, som behandlat aktuella frågor inom företagsansvar.

Mer information:

Juhani Pekkala, VD, Finsk Handel, tfn (09) 1728 5111, 0400 419 560, juhani.pekkala(a)kauppa.fi

Pia Pere-Vanhanen, kommunikationsdirektör, Finsk Handel, tfn (09) 1728 5129, 040 867 1708, pia.pere-vanhanen(at)kauppa.fi

Projektet Sitoumus 2050 är en finländsk modell för förbindelser som lyfter det nationella arbetet för hållbar utveckling till en ny nivå. Med projektet svarar Finland på den utmaning för förbindelser och åtgärder som framfördes i slutdokumentet för FN:s 20-årskonferens för hållbar utveckling (Rio+20) till de nationella regeringarna. Projektets ramverk gör det möjligt att kommunicera på bred front om mycket varierande ansvarsaktiviteter och ansvarsmål.

Samhällsförbindelsen för hållbar utveckling ”Ett Finland som vi vill ha år 2050” är Finlands praktiknära sätt att skapa hållbar utveckling i vardagen.  Alla kan ingå egna förbindelser för hållbar utveckling: företag, organisationer och enskilda medborgare.

Mer information om samhällsförbindelsen för hållbar utveckling finns på adressen http://www.ym.fi/sitoumus2050

Finsk Handel representerar handeln, som är den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och det representerar både detalj- och partihandeln inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi