Handeln är den största sysselsättaren av unga. Enbart när det gäller sommarjobb erbjuder branschen i år jobb till uppskattningsvis 20 000 ungdomar.

I sommar är det återigen många ungdomar som får sin första kontakt med arbetslivet genom att sommarjobba inom handeln. Branschen erbjuder årligen sommarjobb till hela 20 000 ungdomar – så även i sommar, trots att den ekonomiska situationen är svagare än ifjol.

Genom att erbjuda arbete ger handeln ungdomarna deras första erfarenhet av arbetslivet och bidrar att de får fäste i samhället, vilket förhindrar utslagning. Enligt Finsk Handel är det dessutom viktigt att arbetsgivarna inom handeln kan ge ungdomarna en positiv bild av branschen och hur det är att arbeta. Här har gott ledarskap en nyckelposition. Finsk Handel är bland annat med och utvecklar utbildning för närchefer. Förbundet har även gett ut tio teser om gott ledarskap med syfte att utveckla landets bästa chefsarbete och ledarskap för tjänstesektorn.

Utöver sommarjobbare sysselsätter handeln året runt flest ungdomar av alla branscher. Cirka en femtedel av yrkesverksamma personer under 25 år arbetar inom handeln. Totalt sysselsätter branschen cirka 300 000 personer, vilket är flest inom näringslivet.

För handeln är det viktigt att kunna erbjuda arbete åt ungdomar även i fortsättningen. Därför är det viktigt att köpkraften inte försvagas eller kostnaderna för sysselsättningen på annat sätt höjs.

”Handeln tror på att beslutsfattarna förstår betydelsen av handeln och tjänsterna för sysselsättningen av unga och ser till att verksamhetsförutsättningar inte försämras ytterligare”, säger VD för Finsk Handel Juhani Pekkala.

Ytterligare information:

verkställande direktör Juhani Pekkala, Finsk Handel, juhani.pekkala(at)kauppa.fi, tfn (09) 1728 5111, 0400 419 560

arbetsmarknadsdirektör Anna Lavikkala, Finsk Handel, anna.lavikkala(at)kauppa.fi, tfn (09) 1728 5136, 0400 406 088

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet.Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland.Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi