Finsk Handel är nöjd med att regeringen vid ramförhandlingarna beslöt att inte skärpa mervärdesskatten. Allt som allt försvagar besluten ändå köpkraften och ökar kostnaderna för handeln och servicebranscherna.

”Med tanke på den inhemska konsumtionen och sysselsättningen var det positivt att mervärdesskatten inte skärptes vid ramförhandlingarna. Konsumtionsbeskattningen är en del av det finländska arbetets breda skattekil och påverkar direkt löntagarnas faktiska köpkraft”, säger Finsk Handels verkställande direktör Juhani Pekkala.

Som helhet tär besluten vid ramförhandlingarna ändå på löntagarnas köpkraft. Då inflationsjusteringarna av statens inkomstskatteskala fryses minskar den andel av inkomsterna som blir kvar i handen och den skärpta bränslebeskattningen minskar köpkraften efter skatt.

Att självriskandelen för arbetsresekostnader höjs leder i sin tur till att arbetsmarknaden blir mindre flexibel och viljan att ta emot arbete på långa avstånd från hemmet minskar.

Utom att skärpningarna av el- och bränsleskatten minskar köpkraften i löntagarnas nettolön gör de också handelns kostnadsstruktur tyngre.  Ju tyngre kostnadsstruktur handeln har desto mer måste den effektivera sin verksamhet och spara in till exempel på personalen.

”I stället för att röra köpkraften kunde regeringen ha satsat ner på att förnya företagsstödssystemet”, säger Pekkala.

Ytterligare information:
Verkställande direktör Juhani Pekkala, juhani.pekkala@kauppa.fi, tfn (09) 1728 5111, 0400 419 560

huvudekonom Jaana Kurjenoja, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi, tfn (09) 1728 5134

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi