Enligt en prognos från Finsk Handel ligger värdet på julhandeln på förra årets nivå. För detaljhandeln är december årets viktigaste säsong. Utöver försäljning ger julen även sysselsättning åt tusentals tillfälliga julanställda.

Trots dystra ekonominyheter och konsumenternas svaga förtroende satsar man på julen även i år. Enligt en prognos från Finsk Handel når detaljhandelns omsättning i december upp till förra årets nivå. För ett år sedan nådde handeln en tillväxt på drygt en procent. På 2000-talet har detaljhandeln vuxit i december med knappt 4 procent i genomsnitt.

För detaljhandeln är december årets viktigaste säsong. Julhandeln ökar detaljhandeln i hela december med över en fjärdedel jämfört med försäljningen under en genomsnittlig månad. Varuhusförsäljningen ökar med närmare 60 procent, och inom vissa branscher av specialhandeln fördubblas försäljningen.

En lyckad julförsäljning är därför mycket viktig för special- och varuhushandeln. Vid jul säljs till exempel över 130 procent mer klockor, smycken och övriga guldsmedsprodukter än under en genomsnittlig månad. Upp till en femtedel av guldsmedsaffärers årsförsäljning kommer från julhandeln. Julen är en betydelsefull tid även för bokhandlar, som fördubblar sin försäljning av böcker i december.

Julsäsongen skapar också arbete: den sysselsätter årligen i genomsnitt 5000–6000 ungdomar inom handeln.

Information om julklappar söks på nätet

Den annalkande julsäsongen märks även i sökningar som görs på nätet. Inom vissa produktkategorier är årets sista kvartal enligt statistik från Google den hetaste perioden för elektroniska sökningar efter information. Under perioden oktober–december görs till exempel 24 procent fler sökningar på guldsmedsprodukter och 21 procent fler sökningar på leksaker än i genomsnitt*. Enligt Google görs däremot flest sökningar på kläder i november, och särskilt sökningar relaterade till vinterkläder för barn har ökat enormt i slutet av oktober.

Än är det dock för tidigt att säga om informationssökningar kanaliseras till köp hos webbutiker eller i vanliga butiker. Enligt en enkät** som Finsk Handel låtit göra är nämligen en dryg fjärdedel av konsumenterna säkra i oktober att de kommer att julhandla på nätet, medan närmare hälften ännu inte kan säga var de tänker handla. Flest konsumenter som är osäkra på sitt inköpsställe finns i Uleåborgstrakten. De som är säkrast på sina webbinköp finns i Lappland.

”De flesta konsumenterna planerar ännu inte sin julkonsumtion så noga i oktober eller i början av november. Det som däremot är oroande är att många webbhandelskunder tänker julhandla i utländska webbutiker”, säger Jaana Kurjenoja, huvudekonom på Finsk Handel.

Enligt konsumentenkäten gör 44 procent av webbhandelskunder inköp hos utländska webbutiker. De som med största säkerhet handlar hos utländska webbutiker är män under 40 år.

*Uppgifterna baseras på interna uppgifter från Google.

** Finsk Handels konsumentenkät genomfördes i oktober som en internetstödd panelundersökning av TNS Gallup. Urvalet bestod av 3 250 minst 15 år gamla finländare.

Ytterligare information:

Jaana Kurjenoja, huvudekonom på Finsk Handel, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi, tfn (09) 1728 5134

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi