Flertalet konsumenter tänker lägga lika mycket pengar på sina julinköp som förra året. Konsumenter som handlar i webbutiker, unga kvinnor och barnfamiljer är de som tänker öka sina inköp mest. Hushåll utan barn tänker däremot dra in på sitt julhandlande mest av alla.

Enligt en färsk julenkät från Finsk Handel planerar närmare 70 procent av konsumenterna att hålla årets julinköp på samma nivå som förra året. Drygt 10 procent av konsumenterna tänker spendera mer pengar än förra året. Nästan var femte planerar däremot att kapa sin julkonsumtion jämfört med året innan.

De som tänker öka sin julkonsumtion mest bor i Nyland, där 16 procent av konsumenterna ökar sitt julhandlande. De som däremot tänker dra ner på sitt julhandlande mest bor i västra Finland, där fler än var femte konsument planerar att minska på sina inköp jämfört med året innan.

Kvinnorna ska både öka och skära ned på sina julinköp mest jämfört med förra året. Av kvinnor under 40 år tänker hela 21 procent göra åt mer pengar, men samtidigt tänker 23 procent av kvinnor över 40 år strama åt plånboken.

Utöver yngre kvinnor planerar även familjer med barn under skolåldern och tonåringar att använda mer pengar. En femtedel av dessa familjer tänker konsumera mer än förra året. I familjer med barn i åldern 7–12 år tänker däremot bara 12 procent öka sin konsumtion.

Enligt enkäten ska en dryg fjärdedel av konsumenterna göra julinköp även på nätet. Användningen av webbhandeln för julinköp varierar dock stort mellan olika åldersgrupper. 50-åringar och äldre handlar betydligt mer sällan på nätet än yngre personer. Särskilt flitiga webbhandlare är föräldrar till barn under skolåldern, där nästan hälften tänker julhandla på nätet.

”Jag hoppas att finländska butiker lyckas med att locka de konsumenter som aktivt använder flera olika kanaler till att handla, eftersom det är just dessa konsumenter som tänker öka sin konsumtion mer än andra”, säger Jaana Kurjenoja, huvudekonom på Finsk Handel.

En femtedel av dem som julhandlar på nätet tänker öka sin konsumtion, medan bara en tiondel av dem som handlar i vanliga butiker ska göra likadant.

”För samhällsekonomin är det oroande att drygt 40 procent av webbhandelskunder planerar att handla i utländska webbutiker”, påminner Kurjenoja.

Informationssökningen inför jul som intensivast just nu

Julhandeln har traditionellt tagit fart omkring tiden för skatteåterbäringar och självständighetsdagen. Att säsongen börjat märks också i julrelaterade informationssökningar på nätet. Enligt sökningsinformation från Google mångfaldigades sökningar på julklappar på bara några dagar precis före skatteåterbäringar och rasade på själva skatteåterbäringsdagen*.

Julklappsrelaterade sökningar är som intensivast just nu, dvs. veckorna 49 och 50. Därefter blir det betydligt glesare mellan sökningarna, även om själva inköpen blir fler. Julens mat planeras däremot som mest under vecka 50, då sökningarna på julrecept når sin topp. För en lyckad julhandel är det därför viktigt att ge säsongrelaterad information till konsumenterna vid rätt tidpunkt.

*Uppgifterna baseras på interna uppgifter från Google.

Finsk Handels konsumentenkät genomfördes av TNS Gallup som telefonintervjuer i november. Urvalet bestod av 1 502 minst 15 år gamla finländare.

Ytterligare information:

Jaana Kurjenoja, huvudekonom på Finsk Handel, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi, tfn (09) 1728 5134

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi