För detaljhandeln är julen årets viktigaste säsong som förutom att öka försäljningen också ökar sysselsättningen inom branschen. Årligen får tusentals unga arbete som säsongsbiträden inför julen. I år överskuggas julhandeln emellertid av det ytterligare försämrade ekonomiska läget.

Julhandeln ökar detaljhandeln i hela december med över en fjärdedel jämfört med försäljningen under en genomsnittlig månad. Särskilt viktig är julsäsongen för försäljningen av böcker och guldsmedsprodukter. I dessa produktgrupper fördubblar julen försäljningen. Försäljningen av hushållsapparater, leksaker och gåvor samt varuhushandeln ökar med cirka 60 procent tack vare julen. En lyckad julförsäljning är därför livsviktig för special- och varuhushandeln.

I år överskuggas julhandeln emellertid av det svaga ekonomiska läget bland konsumenterna och den allt svagare köpkraften. Finsk Handel förutspår att hela julförsäljningen i år minskar med en och en halv procent jämfört med i fjol. I fjol var minskningen 1,7 procent.

En lyckad julhandel påverkar även sysselsättningen, eftersom företag i handelsbranschen anställer arbetskraft under julsäsongen. Under de senaste åren har handeln årligen sysselsatt i genomsnitt 5 000 unga inför julen. Även antalet arbetstimmar per löntagare har ökat med 7 procent under slutet av året.

”Den ekonomiska politik som under de senaste åren har utarmat köpkraften kan tyvärr ses även i julhandeln”, säger huvudekonom Jaana Kurjenoja på Finsk Handel.

Nästan var tredje gör julinköp på webben

Enligt den julenkät* som Finsk Handel gjort bland konsumenterna är finländarna fortfarande mycket osäkra på hur de ska göra sina julinköp. Nästan hälften av respondenterna kan inte säga om de ska julhandla även på webben. För tillfället tror 30 procent av respondenterna att de kommer att göra julinköp på webben.

Kunder som använder flera kanaler är viktiga för den finländska handeln, eftersom de i regel förbrukar mer pengar än andra. Enligt enkäten kommer rentav mer än hälften av dem som avser använda mer pengar att handla på webben.

Konsumentenkäten visar emellertid att man har för avsikt att göra allt mer julinköp även från utlandet. I år avser lite över hälften av dem som shoppar på webben handla även i utländska webbutiker, medan motsvarande siffra i fjol var 44 procent.

Även om butikernas egentliga julsäsong börjar i samband med skatteåterbäringarna och självständighetsdagen, börjar man samla information om gåvorna redan i oktober. Enligt Googles interna data söker man mest på mode och kosmetik i oktober–november. I november–december söker man mest på böcker. I december söker man information om leksaker. Med mobila enheter söker man framför allt recept och tips för att duka julbordet.

* TNS Gallup har i oktober genomfört en internetassisterad enkät med 2 848 finländare som fyllt 15 år.

Ytterligare information:

Jaana Kurjenoja, huvudekonom på Finsk Handel, tfn (09) 1728 5134, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi