Ryska turister konsumerar inte som förr på sina resor till Finland. Enligt statistiken har ryska turisters taxfree-inköp minskat på den senaste tiden. Shoppingturismen är dock fortfarande den viktigaste orsaken till att de östra grannarna kommer till Finland, men dess betydelse har minskat klart.

Enligt Finsk Handels utredning håller ryska turisters konsumtion i Finland på att nå sin kulmen. I januari, som är högsäsong för ryska turister, ökade taxfree-inköpen fortfarande med 14 procent från året innan. Enligt statistiken hos Global Blue Finland, som returnerar moms för turisters inköp, skedde en vändning under sommaren. Då minskade ryska turisters inköp i nästan alla större taxfree-städer.

Mellan januari och september ökade ryska turisters taxfree-inköp med endast fem procent, jämfört med 26 procent under motsvarande period förra året.

Taxfree-försäljningen i huvudstadsregionen minskade i januari–september, och ökningen i Villmanstrand uppgick till bara tre procent. Förra årets tillväxtsiffror uppnåddes endast i Imatra, Rovaniemi, Kouvola och Kuusamo.

”Ryska turisters konsumtion i Finland har nu nått sin kulmen. Ryssarnas konsumtion både i hemlandet och utomlands är beroende av den ekonomiska tillväxten, som har avtagit tydligt från förra året. Nästa år förväntas den ekonomiska tillväxten dock öka återigen”, säger Jaana Kurjenoja, huvudekonom på Finsk Handel.

Global Blue Finlands statistik över taxfree-försäljning stöds även av gränsintervjuer med ryska turister mellan januari och augusti. Enligt gränsintervjuerna är shoppingturismen fortfarande den viktigaste orsaken till att ryska turister kommer till Finland, men dess betydelse har minskat tydligt från förra året.

Även om antalet ryska turister förväntas öka i år, kan tydliga förändringar i turistskaran ses redan nu. Av gränsintervjuerna framgick det att andelarna av både dagsresenärer och turister som besöker Finland minst en gång i månaden har minskat. Det är just dessa grupper som kommer till Finland särskilt för shopping.

”Det verkar även som att andelen av de turister som använder allra minst pengar i Finland är på uppgång, vilket vore en bekymrande nyhet för handeln”, säger Kurjenoja.

Enligt gränsintervjuerna köper ryssarna allt oftare livsmedel, sötsaker och mediciner i Finland, medan inköpen av kläder och hushållsvaror har minskat.

Hela 94 procent av de ryska turisterna handlar i affärer, men endast hälften gör taxfree-inköp. Den viktigaste orsaken till att ryssar gör shoppingresor till Finland är produkternas kvalitet. Även ett bättre sortiment och billigare priser än i hemlandet attraherar ryska turister till Finland.

Avmattad tillväxt även i övernattningar

Vid sidan av att köpivern hos de ryska turisterna har avtagit har även en förändring skett i antalet övernattningar. Trots att antalet övernattningar fortfarande ökar, har tillväxttakten avtagit: förra året ökade ryska turisters övernattningar i avgiftsbelagda inkvarteringstjänster i rask takt, med cirka 17 procent, och med nästan 7 procent i Nyland, men mellan januari och juli i år avtog tillväxten tydligt. Enligt Statistikcentralens övernattningsstatistik var tillväxten i hela landet endast 7 procent mellan januari och juli i år. I Nyland hade tillväxten blivit en minskning på en procent.

Utöver den långsammare tillväxten i inkvarteringstjänster, framgår det av gränsintervjuerna att även användningen av ryska turisters favorittjänst, restauranger, har minskat.

Den viktigaste orsaken till att ryska turister besöker Finland är dock fortsättningsvis den rena naturen. Ryssarnas vilja att göra saker på sina semesterresor motsvaras dock inte alltid av verkligheten. Semesterfirarna är intresserade av naturturism, fiske och kryssningar, men det är betydligt färre människor än antalet intresserade som har gjort dessa saker eller köpt tjänster i anslutning till dessa.

”Tjänsteföretagen har alltså klara tillväxtmöjligheter, särskilt eftersom över 40 procent av de ryska turisterna inte använder några pengar alls på tjänster i Finland”, säger Kurjenoja.

* Undersöknings- och analysföretaget Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy intervjuade 7 282 ryska turister över 15 år mellan januari och augusti.

Ytterligare information:
huvudekonom Jaana Kurjenoja, Finsk Handel, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi, tfn (09) 1728 5134, 040 820 5378

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi