Till verkställande direktör för Finsk Handel från och med 1.1.2019 har utnämnts politices magister Mari Kiviniemi, 49. Mari Kiviniemi arbetar för tillfället som biträdande generalsekreterare för OECD. Mari Kiviniemi har tidigare varit Finlands statsminister, förvaltnings- och kommunminister, utrikeshandels- och utvecklingsminister och riksdagsledamot under en lång tid.

“Som ekonom och erfaren politiker har Mari Kiviniemi en stark och analytisk syn på utvecklingen av handeln och samhället. Den finländska handeln lever mitt i den internationella konkurrensen och i det här läget för Mari Kivinimi tack vare sin mångsidiga karriär med sig synnerligen anmärkningsvärd kompetens både på det nationella och internationella planet. Dessutom har Finsk Handel under ledning av Mari Kiviniemi en utmärkt utgångspunkt för att delta i utvecklingen av det finländska samhället” säger ordförande för Finsk Handel, generalsekreteraren för Kesko och K-gruppen Mikko Helander.

Handeln är den största skattebetalaren, och producerar nio procent av Finlands bruttonationalprodukt. Sektorns helhetseffekt på nationalekonomin är tvådubbel. Som enskild bransch är handeln Finlands största sysselsättare. Handeln sysselsätter direkt närmare 300 000 personer och dess helhetseffekt på sysselsättningen är ca 450 000 personer. Även på ett europeiskt plan är handelns betydelse stor: den producerar elva procent av BNP och sysselsätter över 33 miljoner européer.[1]

”Handeln har för Finlands och hela Europas del en mycket betydande roll när vi söker innovativa lösningar för utmaningarna i anslutning till ekonomin och samhället. Handeln inverkar till exempel centralt på hur vi lyckas nå sysselsättningsmålen och i reformen av servicenätet. Jag är ivrig att i min ny roll inte bara få bygga handelsbranschens utan även hela Finlands framtid. Finland är en liten öppen ekonomi för vilken konkurrenskraften är ett levnadsvillkor. Spelreglerna för en fri marknadsekonomi som skapar välfärd skrivs både i Finland och på EU-nivå. Det är viktigt att den finländska handelns röst härs kraftigt i båda” säger Mari Kiviniemi.

Finsk Handels nuvarande verkställande direktör Juhani Pekkala avgår avtalsenligt med pension i slutet av 2018. Mari Kiviniemi börjar som viceverkställande direktör för Finsk Handel 1.12.2018.

 

Mer information:

Ordförande för Finsk Handel Mikko Helander
Begäran om intervju Karoliina Partanen, kommunikationschef, Kesko Abp, tfn 010 5320 744

Finsk Handels kommande verkställande direktör Mari Kiviniemi, tfn +336 4627 7860

*Källa EuroCommerce: https://www.eurocommerce.eu/retail-and-wholesale-in-europe.aspx